Shells innovasjonspris

I denne konkurransen blir innovative produkter (varer og tjenester) belønnet. Det kan være produktet i seg selv eller hvordan produktet fremstår. 

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

  • innovasjonsgrad/nyskapende konsept
  • sammenheng funksjonalitet og design
  • hvordan har bedriften samarbeidet med relevante aktører i prosessen fra idé til design?
  • er produktet egnet for kommersialisering?

 

Bedriften skal sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format. Denne skal inneholde informasjon om punktene over. Beskriv gjerne produktet med skisse eller bilde.