EnergiDesign-prisen i samarbeid med Enova SF

Ungdomsbedrifter som satser på energitema og energidesign kan delta i konkurransen EnergiDesingprisen. Ungdomsbedriftene vil bli vurdert ut fra tre kriterier:

 • Produktet skal ha formål om å:
  - Redusere energiforbruket, eller
  - Ta i bruk / fremme / utvikle / videreutvikle fornybar energi, eller
  - Fremme holdningsskapende arbeid
 • Bedriften har en energi- og klimaprofil.
 • Bedriften har laget en kort rapport om energibruk og energipåvirkning for ungdomsbedriften og for produktet.

 

Ungdomsbedrifter som deltar i denne konkurransen skal sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format. Denne skal inneholde:

 • En omtale av bedriftens produkt og profil, samt bedriftens/produktets energibruk/energipåvirkning (dvs. en beskrivelse av de tre kriteriene).
 • Legg gjerne med en brosjyre, en skisse eller et bilde av produktet. 
 • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post da juryen har mulighet for å få svar på eventuelle spørsmål.