Beste yrkesfaglige bedrift

Kun ungdomsbedrifter fra de 9 yrkesfaglige utdanningsprogrammene kan delta i denne konkurransen. 

 
Juryen legger vekt på følgende kriterier: 

  • Kvaliteten på varen/tjenesten
  • Formidler ungdomsbedriften yrkesstolthet og engasjement for eget fag?  

Bedriften skal sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format av varen/tjenesten. Legg gjerne med bilder eller skisser. I beskrivelsen oppgir dere hvilket yrkesfaglig utdanningsprogram dere går på/ hvilken yrkesfaglig bakgrunn dere har.