Beste utstilling

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:

  • Estetisk uttrykk:
    - Utforming, informasjonskilde og kobling til bedriftens virksomhet
  • Personlig uttrykk:
    - Salgs- og presentasjonsteknikk, produktkunnskap og samspill

Alle bedrifter som ønsker å delta i denne konkurransen må ovenfor juryen kunne fortelle hvordan de har kommet fram til og bygd opp standen/utstillingen. Dersom UBen har brukt nettverket sitt eller en ekstern konsulent i prosessen skal juryen orienteres om dette samarbeidet. 

Mål på stands, utvendig mål: 2 meter (lengde) X 2 meter (dybde)
 

Innvendige mål:2,49 meter høy (alle vegger)

  • 1,96 meter bred (bakvegg)
  • 1,00 meter dyp (sidevegg) + 0.96 meter i utvidelse forover (uten sidevegg)

 Utforming av utstillingen må være innenfor disse målene. Det er ikke mulighet til å flytte standvegger.

Alle ungdomsbedrifter som deltar med utstilling på NM er med i denne konkurransen.