Beste sosiale entreprenør

Prisen tildeles en ungdomsbedrift som ønsker å løse en sosial utfordring gjennom sin ungdomsbedrift.
 

Juryen legger vekt på følgende kriterier:

  • Har bedriften en klar definert sosial utfordring som de ønsker å løse?
  • Har bedriften en nyskapende (innovativ) løsning?
  • Har bedriften fokus på dobbelt bunnlinje, dvs. kan den vise til sosial endring og fremtidig økonomisk bærekraft?
  • Skaper bedriften begeistring for sitt arbeid?
     

Bedriften skal sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som omtaler punktene over.