Beste kundeopplevelse på nett

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av bedriftens profilering på nett og vil vurdere:

 • Kommunikasjonsmål:
       At løsningen(e) profilerer bedriften og dens produkter til sine definerte målgrupper på nett og der igjennom bidrar til økt salg.
 • Brukeropplevelse:
       At løsningen(e) er intuitiv(e), enkle å søke/navigere i, skaper interesse og skaper et ønske om flere besøk.
       At løsningen(e) er ryddig.
 • Innholdskvalitet:
       At løsningen(e) inneholder oppdatert og relevant informasjon.
 • Nyskapende:
       At bedriften tar i bruk innovative løsninger for brukeropplevelse på nett.
 • Teknisk:
       At løsningen(e) er stabil(e), rask(e) og fungerer i de mest brukte nettleserne og enheter.

 

Bedriftene må sende inn en kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som skal inneholde:

 • Hvem er målgruppen(e) for bedriften/produktet og hvilke grep er gjort for å treffe målgruppen.
 • Hvordan markedsføres bedriften på internett (hvordan finner kundene ut av hvor de kan få mer informasjon).
 • Oversikt over adressen(e) der man søker å nå kundene (URL).
 • Hvis dere har brukt nettverket deres til å utvikle profilen, må dere gjøre rede for hvem som har vært involvert og hvordan dere har samarbeidet om utformingen av utrykket.
 • Kontaktperson i UBen med telefon og e-post da juryen har mulighet til å få svar på eventuell spørsmål.