Beste Ungdomsbedrift

Ungdomsbedriften kan maks ha fem personer på scene/stand samtidig.

 

Minst to av konkurransedeltagerne må være under 20 år (dvs. må ikke fylle 20 år før 1. august 2013 – dette er et krav på EM).
Konkurransen er firedelt:
 
 
A. Delårsrapport
B. Utstilling (inkl. intervju)
C. Panelintervju
D. Presentasjon av ungdomsbedriften på scene framfor jury og publikum
 
 
A) Delårsrapporten

Skal være i A4-format, maksimalt 12 sider (inkl vedlegg, forside og bakside), og skal skrives som et helhetlig dokument. 

Forsiden (omslaget) av delårsrapporten skal inneholde:

 • Ungdomsbedriftens navn.
 • Navnet på skolen ungdomsbedriften er tilknyttet
 • Årstall for når ungdomsbedriften er i drift
 • Navn på mentor og mentors arbeidsplass
 • Navn på ansvarlig lærer 

Første side er en oppsummering og skal inneholde følgende momenter:

 • Bedriftens navn
 • Forretningsidé, formål/visjon
 • Produkt
 • Økonomiske nøkkeltall
 • Oppsummering av bedriftens aktiviteter
 • Innholdsfortegnelse 

Delårsrapporten skal for øvrig inneholde informasjon om

 • Alle ansvarsområder som finnes i ungdomsbedriften
 • Den helhetlige markedsføringen av UBen
 • Økonomi m/en oppdatert regnskapsrapport
 • Samarbeid med mentor, næringsliv og nettverk
 • Læringseffekt
 • Potensial på lang sikt
 • Energibruk/energipåvirkning og miljøpåvirkning

Bedriften må medbringe delårsrapporten på messen i ett eksemplar.
 
 
B) Utstilling

Juryen vil gjennomføre intervju på stand og legge vekt på følgende kriterier:

 • Estetisk uttrykk: utforming, informasjonskilde og kobling til bedriftens virksomhet
 • Personlig uttrykk: salgs- og presentasjonsteknikk, produktkunnskap, samspill
   
   

C) Panelintervju

Intervjuet vil bli gjennomført uten at lærer eller mentor fra næringslivet tilstede. Det varer i ca 5 -10 minutter. Juryen tar utgangspunkt i delårsrapporten og vil legge vekt på følgende kriterier:

 • Læringseffekt
 • Samarbeidet i gruppen
 • Kunnskap og forståelse av hvordan en bedrift fungerer
 • Kunnskap og forståelse av hvordan en bedrift kan bli lønnsom
 • Samarbeid med mentor og nettverksbygging
    

D) Presentasjon på scene

Presentasjonen er på inntil 4 minutter og skal dekke alle aspekter ved ungdomsbedriften. Ungdomsbedriften skal presentere sin virksomhet med tanke på å overbevise en potensiell investor. Det skal ikke være mer enn fem deltagere på scenen. Presentasjonen skjer i en stor sal med publikum. Det er anledning til å benytte projektor og mikrofoner. Ungdomsbedriftene må sende inn powerpoint - presentasjoner og lignende senest 3 dager før NM.
 
Presentasjonen blir bedømt etter:

 • Struktur
 • Innhold og relevans.
 • Utføring; presentasjonsteknikk, originalitet og bruk av visuelle hjelpemiddel.