Alumnis lederskapspris

Å sette fokus på viktigheten av teamarbeid i entreprenørskap, noe som gir en orientering ’innad’ og ikke bare et ’utad’ fokus, som gjerne kjennetegner nettverksbygging. De gode bedriftene er gode på begge områder, og en dyktig person vil være seg bevisst å pleie teamet like mye som sine kontakter. Med en slik holdning tror vi i UE Alumni at man kan lykkes, og vi ønsker samtidig at slike forbilder skal løftes frem. Derfor er beste lederskap en pris som omfatter dette todelte fokuset, og vi vurderer oss frem til en vinner ut i fra følgende kriterier: 

  • På hvilken måte har personen jobbet med nettverksbygging og relasjonsskapende aktiviteter i løpet av bedriftsperioden?
  • Hvilke type resultater har nettverksbyggingen gitt? Eksemplifiser.
  • Hva slags fokus har personen hatt på å motivere og støtte sine team-medlemmer i bedriften?
  • Har personen vært rådgivende når teamet eller noen av team-medlemmene har støtt på utfordringer med å løse sine oppgave? Eksemplifiser.