Energi for framtiden - Nasjonal finale 2018

UE Norge · 29.januar - 30.januar 2018

Nasjonal Innovasjonscamp arrangeres i samarbeid med Enova i Trondheim 29-30 januar 2018.

Elleve fylker har i løpet av høsten 2017 gjennomført Energi for framtiden innovasjonscamper der totalt 2440 elever i videregående skole har deltatt. Elevene har løst energioppdrag gitt av Enova. Vinnerlagene fra de elleve fylkene har blitt vurdert av en nasjonal jury, og som har plukket ut tre lag som går videre til finalen i Trondheim.

De tre lagene som skal konkurrere i finalen kommer fra: 

  • Atlanten vgs. (Møre og Romsdal)
  • Vågsbygd vgs. (Agder)
  • Kongsberg vgs. (Buskerud)

Program

Sist oppdatert 11. januar

Mandag 29. januar

Sted: Enova, Professor Brochs gate 2 

Kl. 13.00                     Ankomst og lunsj hos Enova

Kl. 13.30                     Innledning og faglig innføring, Kreativitetsøvelser, Tips og triks for Pitch, Avsløring av oppdrag, Gruppene arbeider med oppdrag

Kl. 15.30                     Veiledning

Kl. 18.30                     Utsjekk fra Enova

Kl. 19.00                     Innsjekking på Thon Hotell Nidaros

Kl. 19.30                     Middag på Una Pizzeria, Solsiden

                                   Gruppene kan arbeide utover kvelden (på hotellrom)

Tirsdag 30. januar

Sted: Enovakonferansen, Clarion Hotel & Congress Trondheim

Kl. 07.15                     Frokost

Kl. 08.10                     Utsjekk fra hotellet

Kl. 08.30                     Ankomst Enovakonferansen

Kl. 08.40                     Gruppene fortsetter arbeidet med oppdrag, Øve på pitch

Kl. 11.30-12.00          Lagene pitcher sine ideer for juryen (3 min pitch + 7 min til spørsmål)

Kl. 12.30-13.15          Lunsj

Kl. 13.30-15.00          Gruppene kalles opp på scenen

Kl. 15.00-15.15          Takk for nå og vel hjem!

                                 Hjemreise

 

 

 #energiforframtiden

Dere finner oppdraget og bakgrunnsinformasjon her!

Praktisk info

Alle deltakere bor på Thon Hotel Nidaros, Søndre gate 22b

På mandag 29. januar skal vi være hos Enova, Professor Brochs gate 2

På tirsdag 30. januar skal vi være på Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattørkaia 1

Foto og film

Nasjonal Innovasjonscamp 2018 er et offentlig arrangement og Ungt Entreprenørskap/Enova vil ta bilder/filme under campen. Ungt Entreprenørskap og Enova står fritt til å disponere bildene (f.eks. til bruk i pressemeldinger, på internett og i trykksaker) i etterkant.

Dersom enkeltelever ønsker å reservere seg mot å bli tatt bilde av/filmet, ønsker vi at dette meldes inn på epost til  trine.haugaard@ue.no innen 25. januar.

Ordensregler

Som deltager på Nasjonal Innovasjonscamp 2018 forventer vi at du:

  • Respekterer og overholder vår nulltoleranse i forhold til alkohol og andre rusmidler.
  • Møter til oppgitte tidspunkter i henhold til programmet.
  • Deltar i henhold til programmet.
  • Representerer Ungt Entreprenørskap på en positiv måte i henhold til kjerneverdiene ”Framtid, Samspill og Skaperglede”.
  • Følger de retningslinjer og beskjeder som blir gitt av arrangørene.

Vi gjør oppmerksom på at ved eventuelle brudd på disse forventningene kan Ungt Entreprenørskap ekskludere elev/elever fra hele eller deler av arrangementet.