Innovasjonscamp i Grønt og Genialt for Nord-Aurdal og Sør-Aurdal ungdomsskoler

Innlandet · 19.april 2016

Ungt Entreprenørskap arrangerer Innovasjonscamp for Nord-Aurdal og Sør-Aurdal ungdomsskoler.

En treningsleir i kreativitet med oppdrag fra Klima og miljødepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Prosjektet Grønt og genialt består av følgende elementer:

- Miljøforedrag ved miljøambassadørene

- Innovasjoncamp

- Elevbedriftsperiode

- Kåring av beste Grønt og genialt elevbedrift