PITCH DAG for studentbedrifter 14 november

PITCH DAG for studentbedrifter 14 november

Velkommen til Pitch dag! 
Pitch dag er skoleårets første konkurransearena for Studentbedriftene fra Høyskolen Kristiania og BI campus Bergen. Denne dagen konkurrerer studentbedriftene om deltakelse på NM i Oslo våren 2019.

Henrik Johannesen som har lanseringen av sin app, Tjommi denne dagen kommer for å pitche sitt konsept. Henrik er student ved BI på tredje året og startet utviklingen av Tjommi da han var student på Oppstart av bedrift, BI campus Bergen.

Pitche dagen:

kl. 1400 Åpning og intro om Pich dagen
kl. 1415 Studenbedriftene pitcher, 3 min hver.

kl. 1500 Jurymøte (jury trekker seg tilbake og kårer vinnerne)
kl. 1500 Lansering av Tjommi, Henrik Johannessen picher sin forretningside.
ca kl. 1530 premieutdeling og noe å bite i..

Bli med som publikum, velkommen!

Studentbedriftene som deltar på Pitche dagen starter, driver og avvikler sin egen bedrift gjennom et semester/studieår. Bedriften kan etableres som eget fag eller som en del av et eksisterende studie.

Det blir en tilsvarende konkurranse til våren der flere studier får mulighet til delta med sine studentbedrifter, følg med!

Juryen består av gründere og studenter  
Monica Vaksdal, Thing Outside, Christina Sundli-Härdig, ihärdig AS, Henrik Krohn Klock, leder Start NHH, Ellen-Cecilie Blomkvist, student Høyskolen Kristiania, Kreativitet, Innovasjon og Forretningsutvikling , Mahmoud K. Tabari, student ved BI campus Bergen.

Hva er NM for studentbedrifter?
NM for Studentbedrifter arrangeres hvert år i. Her møtes landets beste studentbedrifter for å konkurrere, dele erfaringer og bygge nettverk. Under NM får de møte aktører fra virkemiddelapparatet, business angels, gründere og foredragsholdere. Vinneren av NM får representere Norge i JA-YE Europe Enterprise Challenge i begynnelsen av juli.

Hva er Studentbedrift?
Programmet Studentbedrift tar utgangspunkt i en erfaringsbasert læringsstrategi hvor studentene må være aktive i tilegningen av ny kunnskap. Fokuset ligger på læringen som skjer i arbeidsprosessen når bedriften blir startet opp, drevet og avviklet. Gjennom å drive egen studentbedrift får studentene brukt teoretisk kunnskap i praksis samt se hvordan markedet responderer på deres forretningsidé.
BI campus Bergen og Høyskolen Kristiania har i flere år tilbudt studentbedrift i sin undervisning.
Ønsker du å vite mer? 
Kontakt Ungt Entreprenørskap Hordaland ved daglig leder Gry Sæterdal, gry.saeterdal@ue.no