UNGDOMSBEDRIFT SOM METODE

Hordaland · 22.mai 2018

Ungt Entreprenørskap Hordaland inviterer med dette til introduksjonskurs i ungdomsbedrift som pedagogisk metode. 

Dato: Tirsdag 22.mai
Tid: 12:00-15:00 (vi ordner med enkel lunsj)
Sted: Veiten 3 

Ungdomsbedrift er en tverrfaglig pedagogisk metode, solid forankret i LK 06 og kompetansemål for fagene. Hvordan passer Ungdomsbedrift inn i ditt fag?

Ungt Entreprenørskap Hordaland har over 10 års erfaring fra å veilede lærere som bruker ungdomsbedrift som metode. På kurset tar vi for oss hvordan ungdomsbedrift kan forankres i de ulike fagplanene og viser eksempler fra hva som har blitt gjort tidligere. 

I løpet av dagen vil du få en praktisk innføring i hvordan du tar i bruk Ungdomsbedrift som metode. Du får blant annet innføring i hvordan du kan jobbe med idéutvikling og gruppesammensetning, og vi får gjennom årshjulet for Ungdomsbedrift og vårt kurstilbud for elever og lærere gjennom året. 

PÅMELDINGSFRIST: ONSDAG 16.MAI

PÅMELDING I LINKEN UNDER:
https://uehordaland.wufoo.com/forms/q1ety5271pao3jv/