SMARTcamp for lærarar

Hordaland · 16.januar 2018

5.- 7. klasse
Kursomtale :
SMARTere Energi gir elevene mulighet og rom for kreativitet, innovasjon, faglig innhold og kunnskap om lokalt næringsliv.
Gjennom prosjektet har UE i Sunnhordland knyttet lokalt næringsliv opp til prosjektet ved å utfordre dem mht problemstillinger, mentor- virksomhet og juryarbeid.
Elevene utfordres særlig mht gruppearbeid/ samarbeid, kreativitet og presentasjon.
Hva er SMART?
SMARTere Energi tar utgangspunkt i SMART programmet Elevene løser et problem de får presentert fra lokalt næringsliv eller som de har kartlagt selv.
En metode for 5.-7 trinn der elevene
får erfaring med og kunnskap om hvordan de kan være med å bidra til positive forandringer for seg selv og andre, gjennom å bruke sine egne ideer, sitt nettverk og andre aktører i lokalmiljøet.
Et prosjekt der elever på 5.-7.trinn over En gitt periode skal jobbe med problemløsning og ideutvikling for å skape nye løsninger knyttet til temaet smart energi.
Ungt Entreprenørskap utarbeider forslag til tidsplan og øvelser.
Skolene skal selv stå for gjennomføringen av prosjektet. UE kan være med i oppstart etter ønske fra skolene så langt det lar seg gjøre.
Gjennomføring i skulane: januar- mars
Kommunekåring mars/ april
Fylkesfinale på VilVite i april.

smartare