Kunngjøring – Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Hordaland

Hordaland · 10.april 2019

Til medlemmer i Ungt Entreprenørskap Hordaland

Styret har besluttet at årsmøte i Ungt Entreprenørskap Hordaland skal avholdes 10 april 2019

Årsmøtet er Ungt Entreprenørskap Hordaland høyeste organ. Ordinært årsmøte holdes en gang i året, helst innen 15. april etter innkalling fra styret med minst to ukers varsel. Dato for årsmøtet kunngjøres to måneder før møtet avholdes.

Stortinget har med virkning fra 1.1.2020 besluttet at fylkene UE Hordaland og UE Sogn og Fjordane slås sammen til ett fylke. Ungt Entreprenørskap Norge har vedtektsfestet fylkesvise organisasjoner og styret i UE Norge har i strategidokument 15.11.2018 besluttet at UEs fylkesorganisasjoner skal følge myndighetenes inndeling av fylkene. På denne bakgrunn mener styrene i de to foreningene at det skal foretas en sammenslåing av UE Hordaland og UE Sogn og Fjordane.

Mer info om årsmøte her