Hovedsamarbeidspartnere

CC Stadion

CC Stadion er Innlandets største senter for handel og næring. Bygningen inneholder et moderne kjøpesenter på 33.000 kvm, med flotte uteområder og offentlig park på taket på seks mål. Her finner du lekeplasser, petanque baner, frukttrær og benker.  I vinterhalvåret tilbys en skøytebane på 330 kvm.  I tillegg er det 1200 parkeringsplasser, 38 leiligheter, 15 rekkehus, 21 studioleiligheter og 4000 kvm næringslokaler.

CC-Stadion er stolt samarbeidspartner med UE Hedmark og vertskap for bl.a. Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter i mars.

CC Stadion

– Vi er opptatt av utviklingen i Innlandet. Dagens ungdom skal både skape og bekle fremtidens arbeidsplasser og er sentrale brikker i Innlandets videre utvikling. Vi er glade for å kunne bidra med en arena for utfoldelse og trening, slik at ungdom fra hele fylket står bedre rustet til virkeligheten som venter. CC Stadion er en arena hvor ungdom får bryne seg på virkelige kunder i et virkelig marked.

Nina Utkilen, Senterleder
CC-Stadion

Besøk hjemmeside

SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet (tidligere Sparebanken Hedmark og SpareBank 1 Oslo Akershus) har lang tradisjon for å føre deler av overskuddet tilbake til lokalsamfunnet og har i flere år samarbeidet tett med Ungt Entreprenørskap Hedmark. I tillegg til å bidra økonomisk, gjennomfører ungdomskonsulenter fra SpareBank 1 Østlandet hvert år et stort antall kurs i "Økonomi og karrierevalg" for 9.trinn, samt programmet "Sjef i eget liv" for elever på videregående skole.

bilde av adm.dir

Det er positivt både for ungdom, banken og for samfunnet at skoleelever gjennom UE får høste erfaringer i å drive egen ungdomsbedrift (UB). Vi vet at flere av de som senere starter egen virksomhet har erfaring fra UB. Det viser at tidlig erfaring fra arbeid med ungdomsbedrift kan stimulere til nyskaping og nye arbeidsplasser. Vi er glad for at ungdom får denne muligheten gjennom UE og vi setter pris på at vi får lov til å bidra.
 
Richard Heiberg, konsernsjef, SpareBank 1 Østlandet

Besøk hjemmeside

Hedmark Fylkeskommune

Fylkeskommunen ledes av folkevalgte politikere og utgjør styringsnivået mellom stat og kommune. Hedmark Fylkeskommune har ansvaret for videregående skoler i fylket og er den viktigste økonomiske bidragsyteren til Ungt Entreprenørskap Hedmark.

Regionrådet for Fjellregionen

Fjellregionen har en felles historie bygd på sterke tradisjoner i gruvedrift og landbruk, og er i dag moderne samfunn med variert næringsliv og spennende kultur. Ungt Entreprenørskap Hedmark jobber tett med Fjellregionen for å bidra til kreativitet og skaperglede i skolen.