Hovedsamarbeidspartnere

Finnmark fylkeskommune

Finnmark er mulighetenes fylke, og for Finnmark fylkeskommune er det viktig å arbeid for å få unge mennesker til å velge vårt fylke som arbeidssted og bidra til en spennende utvikling av fylkets ressursrikdom. 

Fylkeskommune har vært en av Ungt Entreprenørskap Finnmarks hovedsamarbeidspartnere siden 2003.

Finnmark fylkeskommune

- Den viktigste ressursen Finnmark har er våre ungdommer, og jeg er imponert over entusiasmen og energien UE skaper som gir grunnlag for kreative og nye bedriftsetableringer blant ungdom. Dette vil være helt avgjørende for å sikre verdiskaping og utvikling av Finnmark i tiden framover.

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik
Finnmark fylkeskommune

Besøk hjemmeside

Sparebank 1 Nord-Norge

Eni Vår Energi

Thon Hotel, Finnmark

SÀMEDIGGI SAMETINGET