Webinar Økonomi og karrierevalg - dugnad 2020

Finnmark · 23.januar 2020

Webinar/kurs for veiledere fra Sparebank1 Nord-Norge og skolene som deltar i årets ØK-dugnad.

23. januar kl. 13.00-14.00

Økonomi og karrierevalg er forankret i en ny overordnet del av læreplanen, og dekker de tverrfaglige temaene livsmestring og medborgerskap, samt kompetansemål i fagene utdanningsvalg, samfunnsfag og matematikk.   

Økonomi og karrierevalg er basert på aktiv læring gjennom diskusjon og refleksjon.

Kursholder: Hege Sætre, UE Norge

Okonomi-og-karrierevalg_program

SNN