Vårt Lokalsamfunn på samisk - Sameskolen i Deanu/Tana

Finnmark · 14.februar 2019

Programmet gir elevene innsikt i hvordan lokalt arbeids- og næringsliv er viktig for deres hverdag. Det styrker også deres lokale identitet og viser hvordan de selv kan bidra til å påvirke utviklingen i sitt eget lokalmiljø.

Vårt lokalsamfunn utføres av en ekstern veileder fra lokalt arbeids- og næringsliv, som gjennomfører programmet.

Hele programmet er basert på elevaktivitet, diskusjon og refleksjon. Ressursmateriellet omfatter veilederhefte, materiell til gjennomføring av øktene og en arbeidsbok til hver elev.

Vårt Lokalsamfunn gir elevene:

  • bevissthet om lokal identitet
  • kunnskap om ressursgrunnlag og lokalsamfunn
  • innsikt i næringsvirksomhet og yrkesgrupper
  • innsikt i demokratiske prosesser
  • enkel økonomisk forståelse

Veileder: Stein Østmo, NAV Tana