UB-idédag Samisk vgs. Karasjok

Finnmark · 13.september 2019

For elever ved Samisk vgs. Karasjok som skal gjennomføre og drive Ungdomsbedrift kommende skoleår.

Ungdomsbedrift (UB) gir elever i videregående skole erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle en ungdomsbedrift med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv. Elevene arbeider ut ifra en konkret produktidé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. Grunnlaget for bedriften er elevenes egne ideer, basert på en prosess med idé- og produktutvikling.

Her kan du lese mer om Ungdomsbedrift