SykkelSMART - 5. trinn Gakori skole, Alta

Finnmark · 20.mars - 21.mars 2019

SykkelSMART - en videreføring av prosjektet utviklet av Ungt Entreprenørskap (UE) i samarbeid med Syklistenes Landsforening (SLF).

På Gakori skole i Alta deltar 5. klassetrinn i prosjektet.

Bakgrunn: Med ønsket om å bygge opp holdninger og kunnskap for å benytte sykkel som transportmiddel for elever og ansatte bruker Ungt Entreprenørskap programmet SMART.  I dette programmet tar elevene i bruk kunnskap om lokalsamfunnet, og bruker egen kreativitet for å bidra til positive forandringer for seg selv og andre. SMART er entreprenørskap i praksis.Sykkel-SMART med SMARTcamp gjennomføres over tre dager i uke 12, 20.-22. mars:

Dag 1: Oppstart og idédag

Dag 2: Produksjon: gruppene jobber med sin løsning

Dag 3: Presentasjon av løsningen

.

SMART har mellomtrinnet som målgruppe og oppfyller læreplanmål i blant annet norsk, matematikk, kunst og håndverk.

SMART er et pedagogisk program som gir elevene erfaring med og kunnskap om hvordan de kan utvikle nye løsninger på utfordringer de møter.

Les mer om SMART HER