SMARTcamp Båtsfjord skole 5.-7. klasse

Finnmark · 22.august - 23.august 2018

SMARTere Trivsel - med utgangspunkt i skolens visjon og verdigrunnlag.

SMART har mellomtrinnet som målgruppe og oppfyller læreplanmål i blant annet norsk, matematikk, kunst og håndverk.

SMART er et pedagogisk program som gir elevene erfaring med og kunnskap om hvordan de kan utvikle nye løsninger på utfordringer de møter.

SMART stimulerer:

  • evnen til problemløsing og kreativ tenking
  • bevissthet om eget nettverk
  • forståelsen av nødvendigheten av verdiskaping
  • nysgjerrighet og utforskertrang

Les mer om SMART HER