Økonomi og karrierevalg - 9A Vadsø ungdomsskole

Finnmark · 27.januar 2020

Økonomi og karrierevalg er et program, som hjelper elevene til å tenke over hva som er viktig når de skal velge utdanning og senere yrke. De får erfare hvilke konsekvenser valg av yrker og levevaner har for deres framtidige livssituasjon og personlige økonomi. 

Økonomi og karrierevalg er forankret i en ny overordnet del av læreplanen, og dekker de tverrfaglige temaene livsmestring og medborgerskap, samt kompetansemål i fagene utdanningsvalg, samfunnsfag og matematikk.   

Økonomi og karrierevalg er basert på aktiv læring gjennom diskusjon og refleksjon.

.

Programmet består av fire økter:

I første økt: Hva skal jeg velge? får elevene innblikk i det raskt endrende arbeidsmarkedet, samt trene på å vurdere valgmuligheter og foreta beslutninger – en trening som skal hjelpe dem i å ta gode karrierevalg.

I andre økt: Det er du som bestemmer, får elevene en realistisk innføring i hvilke konsekvenser valg av yrker og levevaner vil ha for deres framtidige livssituasjon og personlige økonomi.

I tredje økt: En krone spart er en krone tjent, får elevene forståelse av hvor viktig det er å ha et ryddig forhold til egen økonomi, og de får visualisert konsekvensene av å pådra seg gjeld og ikke kunne betale regninger i tide.

I fjerde økt: Tar du sjansen? får elevene «erfare» konsekvensene av ikke å ha forsikring, og de får se hvordan forsikringsbehovet varierer på forskjellige stadier i livet.

.

Veileder Tom Rosanoff og Anne Kari Moe, Sparebank1 Nord-Norge

SNN