Matprosjektet til Milano

Finnmark · 14.mai - 18.mai 2018

Om prosjektet «Finnmarksmat i fremtiden»

Finnmark vil fremover trenge matfagsutøvere som kjenner de lokale- og unike råvarene vi har tilgang på, og som er klar over viktigheten av innovasjon og kreativitet innen bransjen. Vi ønsker å forberede ungdommene våre på trender, ønsker og behov til det stadig mer matbevisste og kresne publikumet de kommer til å møte i fremtiden. I tillegg er det et poeng at våre framtidige kokker sprer "det gode ryktet" om våre lokale råvarer, det er dette som skal ut i våre restauranter og kjøkken. Kunnskap er et virkemiddel, og gjennom prosjektet ønsker vi å bidra til å gi disse elevene kompetanse på dette området. Matprosjektet ønsker å sette fokus på innovasjon og kreativitet ved bruk av lokale råvarer, samt å styrke rekrutteringen til matfagslinjer og matfagsbransjen. I tillegg er det et mål å øke antallet Ungdomsbedrifter innen matfag på videregående skole i Finnmark.

Matprosjektet er tredelt:
1. Matuka med kreative prosesser og kokkekamp
2. Veilederdag på skolene av kokk fra bransjen
3. Fylkesmessa: En av rettene eller deler av menyen skal være videreutviklet til et salgbart produkt

Høsten 2017 i oppstarten av prosjektet, og under Matuka, hadde vi besøk av elever fra vår samarbeidsskole i Milano, Carlo Porta.   
Mathpa UB, Vardø vgs. er total vinner av matprosjektet, som nå drar på gjenvisitt til Italia.

Mathpa UB