Matprosjektet til Milano

Finnmark · 02.mai - 06.mai 2016

Om prosjektet «Finnmarksmat i fremtiden»

I korte trekk går matprosjektet ut på å sette fokus på innovasjon og kreativitet ved bruk av lokale råvarer, samt å styrke rekrutteringen til matfagslinjer og matfagsbransjen. I tillegg er det et mål å øke antallet Ungdomsbedrifter innen matfag på videregående skole i Finnmark. Finnmark vil fremover trenge matfagsutøvere som kjenner de lokale- og unike råvarene vi har tilgang på, og som er klar over viktigheten av innovasjon og kreativitet innen bransjen. Vi ønsker å forberede ungdommene våre på trender, ønsker og behov til det stadig mer matbevisste og kresne publikumet de kommer til å møte i fremtiden. I tillegg er det et poeng at våre framtidige kokker sprer "det gode ryktet" om våre lokale råvarer, det er dette som skal ut i våre restauranter og kjøkken. Kunnskap er et virkemiddel, og gjennom prosjektet ønsker vi å bidra til å gi disse elevene kompetanse på dette området.

Matprosjektet er tredelt:
1. Matuka med kreative prosesser og kokkekamp
2. Veilederdag på skolene av folk/kokk fra bransjen
3. Fylkesmessa: En av rettene eller deler av menyen skal være videreutviklet til et salgbart produkt

Høsten 2015 på oppstarten av prosjektet, Matuka, hadde vi besøk av ledelsen og elever fra vår samarbeidsskole i Milano, Carlo Porta. Nå drar altså vi på gjenvisitt til Italia i mai.