Jenter og Ledelse del 1

Finnmark · 06.desember - 07.desember 2017

JL 4

Velkommen til kurs i Jenter og Ledelse 6.-7. desember på Scandic Hotel Alta. 

Kurset er for jenter som er ledere og/eller styreledere i sin Ungdomsbedrift, og som har registrert sin UB for skoleåret 2017-2018. Jenter som har deltatt på kurset tidligere kan ikke melde seg på.

Jenter og Ledelse består av to moduler, og det forutsettes at jentene deltar på begge delene for å få dekket utgiftene til hele kurset. Sted for modul 2 er ikke bestemt enda, men gjennomføres i januar.

Påmeldingsfrist 10. nov. 2017 Meld deg på  HER

Gjør forøvrig oppmerksom på at innholdet i programmet er foreløpig, og endringer kan forekomme. Klokkeslettene er endelige 

Tid: 6. - 7. desember 2017

Sted: Scandic Hotell Alta, Løkkeveien 61

For å få best mulig utbytte av lederkurset forventer vi at du:

 • Stiller med godt humør
 • er en aktiv deltaker som bidrar i oppgaver og diskusjoner
 • deler av din erfaring og opplevelser i UB

Vårt mål er at du skal utvikle deg personlig som leder og at du skal kunne se verdien av å dele og bruke dine erfaringer på samlingen. Kurset har mange praktiske oppgaver knyttet til ledelse, samarbeid, kommunikasjon, selvinnsikt og målstyring.

Til kurset må du ha med deg følgende:

-      Skrivesaker

-      Bærbar pc

-      God innstilling og godt humør J

 

Tilreisende blir innkvartert på Scandic hotell og deler rom med en annen kursdeltaker. Husk at rombytter ikke må foretas uten at hotellet og vi får beskjed, dette pga sikkerhet.

Dersom du uteblir fra hele eller deler av samlingen vil vi fakturere ungdomsbedriften, men dette gjelder selvfølgelig ikke dersom du blir syk. Bare husk at du må informere oss!

Vi starter 6. desember kl.12.30 med registrering på Scandic Hotell Alta og avslutter 7. desember kl.13.45

Det er viktig at du poengterer for dine elever at middagspåmeldingen de gjorde på nettet er bindende. Elever som uteblir fra deler av arrangementet de selv har meldt seg på, vil måtte betale for hotell og kost selv – dette dekkes da ikke av UEF.

Vi forventer at jentene som deltar på kurset både er motiverte og har et oppriktig ønske om å delta. Videre forventer vi at de klarer å håndtere ansvaret som følger med det å reise uten en lærer. Det gjelder f.eks. det å klare å stå opp om morgenen og å møte opp i tide til kursstart. Hvis du som lærer er i tvil vedr. dette, håper vi at du gjør en vurdering i forhold til hvorvidt vedkommende bør få delta på kurset. Enkelte år har vi dessverre opplevd å ha elever på kurset som overhodet ikke har vært motivert, kommet for sent og forstyrret under kurset. 

Vi ønsker også at dere gjør elevene oppmerksomme på at dette er et alkohol- og rusfritt arrangement, og at brudd på denne regelen vil medføre hjemsendelse på egen regning, samt at faktiske kostnader UE har hatt med eleven i forbindelse med arrangementet vil bli fakturert eleven. Ellers så regner vi med at elevene oppfører seg som gode gjester på hotellet, og overholder hotellets regler. Evt. uttak fra minibar og bruk av Pay-tv, vil elevene selv måtte stå for.

Når det gjelder kostnader for kurset, så dekker vi reise (billigst mulig reisemåte) og deltakeravgift (opphold og programfestede måltider). Skolen legger ut og sender refusjonskrav/faktura i etterkant til oss

Vi gleder oss, og ser frem til spennende og lærerike dager med dine elever.

 

Med vennlig hilsen
Ungt Entreprenørskap Finnmark 

På arrangementer i regi av UE gjelder skolenes reglement og kriseplan. 
I tillegg har vi listet opp noen punkter med forventninger UE har til dere. 
Vi forventer at du:

 • Møter til avtalt tid alle dager og gir beskjed ved evt. sykdomsfrafall.
 • Er med på oppsatt program, opplagt, engasjert og interessert.
 • Følger skolens reglement.
 • Følger hotellets/arrangementsstedets retningslinjer og opptrer i tråd med disse.
 • Følger Ungt Entreprenørskaps retningslinjer for arrangementet.
 • Respekterer at alle arrangementer i regi av UE er alkohol/rusfrie.
 • Selv dekker evt. bruk av Pay-Tv og/eller minibar (brus, sjokolade).
 • Ved brudd på arrangementets/hotellets regler, som f.eks. hærverk eller andre brudd som medfører økonomisk erstatning, belastes du for faktiske utgifter dette medfører.
 • Brudd på reglementet vil bli rapportert skoleledelsen, evt. hjemsendelse på egen regning, og utestenging fra fremtidige arrangementer i regi av UEF vil bli vurdert.

 

Det vil bli tatt bilder under arrangementet som vil bli brukt på vår hjemmeside og på sosiale medier. Om du av ulike grunner ønsker å reservere deg mot dette, gi oss beskjed.

I påmeldingsskjemaet krysser du av for å samtykke og forplikter deg til å følge reglementet når du deltar på Jenter og Ledelse i regi av Ungt Entreprenørskap Finnmark. Dette fungerer som din elektroniske signatur.

08.30      Oppstart

               Jo-Haris vindu og de blinde flekkene

09.15      Pause  

09.30      Dagens kvinnelige leder

10.00      Kreativ øvelse

10.15      Pause

10.45      Edward de Bono og de seks tenkehattene

11.30      Lunsj

12.15      Kreativ øvelse 

12.30      Situasjonsbestemt ledelse     

13.45      Avslutning

12.30      Registrering

13.00      Velkommen og praktisk info

13.15      Lunsj

14.00      Presentasjon av UB-ene og forventninger til kurset

14.15      Bli kjent øvelse

14.30      Hva handler ledelse om?

              Hva kjennetegner en leder?

 15.30     Pause

15.45      Fakta om ledelse

16.15      Kreativ øvelse

16.30      Pause

16.45      DISK - Personlige stiler
               Pause

17.45       Fergemannen

               

18.30       Avslutning

18.30       Middag – Pizza på Peppes