Grønt og Genialt! EB-messe Halden, Østfold

Finnmark · 27.mai - 28.mai 2019

9. trinn ved Bjørnevatn skole, Sør-Varanger, deltar i det nasjonale prosjektet "Grønt og Genialt!". De har etablert Elevbedrifter (EB) og skolen har hatt EB-messe. Det ble kåret en vinner av "Beste Grønt og Genialt EB".

Denne EB'en skal representere Finnmark på EB-messa i Halden, Østfold 28. mai 2019.

Elevbedrift er et pedagogisk program hvor elever i ungdomsskolen erfarer hva det innebærer å starte, drive og avvikle sin egen bedrift, med skolens lærere og andre eksterne ressurspersoner som veiledere. I fem faser går elevene gjennom prosessen fra etablering til avvikling av elevbedriften. Programmet er fleksibelt og kan lett tilpasses rammebetingelser ved den enkelte skole.

Elevbedrift dekker kompetansemål i blant annet norsk, matematikk, samfunnsfag og utdanningsvalg, samt kunst og håndverk.

Gjennomføringen av Elevbedrift kan variere fra noen få uker til et helt skoleår. I tillegg til å skape en grunnleggende forståelse av innhold og prosess i hvordan starte, drive og avvikle en elevbedrift, er det lagt vekt på at elevene får trening i å:

  • kunne se ressurser, behov og muligheter i eget nærmiljø
  • tenke og jobbe kreativt
  • samarbeide og fungere i team
  • stole på seg selv
  • utnytte egne kunnskaper, erfaringer og nettverk

Les mer om Elevbedrift HER