Grønn Innovasjonscamp 8. kl. Omegn Øst

Finnmark · 12.juni 2019

IC-omegn øst, for 8. klassetrinn, arrangeres i 2019 på Nesseby Oppvekstsenter/Varangerbotn, kl. 09.00-17.00

Fem skoler deltar: Vestre Jakobselv, Kjøllefjord, Nesseby, Tanabru og Berlevåg.

 

Innovasjonscamp (IC) er en treningsleir med fokus på kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 3–6 elever og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Innovasjonscamp stimulerer til:

  • økt kreativitet
  • bedre evne til samarbeid
  • økt evne til organisering og arbeidsfordeling
  • styrket mot til å lære gjennom å prøve og feile
  • høyere bevissthet om informasjonsinnhenting
  • økt kjennskap til ulike presentasjonsteknikker

Se eksempler på gjennomførte innovasjonscamper på www.innovasjonscamp.no