Fylkesmesterskapet for UB 2020 - Hammerfest

Finnmark · 25.februar - 26.februar 2020

FM UB 2020 ny

FM for Ungdomsbedrifter (UB)

Ungdomsbedrifter fra øst til vest i fylket samles 25.-26. februar i Hammerfest for å vise fram og selge sine produkter/tjenester. Dette er årets store begivenhet for elever fra Finnmarks videregående skoler, som driver Ungdomsbedrift.

Det skal deles ut priser i 17 ulike kategorier og vinnerne av følgende kategorier skal representere Finnmark på NM for ungdomsbedrifter 7.-8. mai på Lillestrøm:

 • Beste ungdomsbedrift
 • Beste innovative produkt/tjeneste
 • Wildcard - om dette deles ut, kan det skje på FM, eller i etterkant av FM

Last opp dokumentasjon

Velg kategori for opplasting av dokumentasjon.

.

Merk dokumentene slik: 
Ungdomsbedriftens navn - Kategori.

Eksempel på merking: Finnmarksreisen UB - Beste UB

.

Frist for opplasting av konkurransemateriell er:
tirsdag 4. februar kl. 23.59.  

.

Dokumentasjon og materiell som er lastet opp innen fristen, vil bli vurdert.

Lykke til!

.

Last opp dokumentasjon:

Beste markedsføring

Beste kundeopplevelse på nett

Beste forretningsplan

Beste HR-bedrift

Beste samarbeid med næringslivet

Gastronomiprisen

Matprosjektet

Beste yrkesfaglige bedrift

Beste sosiale entreprenør

Beste kulturnæringsbedrift

Bærekraftprisen

Størst verdiskapingspotensial

Regnskapsprisen

Beste innovative produkt/tjeneste

Beste Ungdomsbedrift

Rigg

Det er satt av tid til rigging av stands onsdag 26. februar fra kl. 07.30 til 09.30.  Hver ungdomsbedrift vil få anvist en standplass når de ankommer. Det er ikke mulig å bytte standplass.

En skisse over utstillingen med standplass henger ved UE´s infodisk på AKS.

Utstillerne kan selv velge hvordan de vil disponere tiden på tirsdag 25. feb., men med følgende forbehold:

 • Ungdomsbedriftene som deltar i konkurransen ”Beste Ungdomsbedrift” bør være på plass på Thon Hotell senest kl. 13.00. Panelintervju for jury starter kl. 14.00 på Thon og teknisk gjennomgang av scenepresentasjon starter kl.15.00 på AKS, Ole Olsen-salen.   NB: forbehold om tidspunkt, som avhenger av hvor mange UB'er som melder seg på i kategorien Beste UB
 • Denne gruppen får eget tidsskjema for teknisk gjennomgang og scenepresentasjoner.

.

Teknisk info stands

Hver ungdomsbedrift vil få anvist en standplass når de ankommer FM. Det er ikke mulig å bytte standplass.

Vi publiserer kart over utstillingslokalet med stands ca. 2 uker i forkant av FM.

Alle stands har tilgang til strøm og en stikkontakt. Vi anbefaler dere å ta med egne skjøteledninger, da UEF har begrenset antall med skjøteledninger.

                         

Bilde av stand med mål

Mål på stands:

 • Innvendige mål: 2,49 meter høy (alle vegger)
 • 1,96 meter bred (bakvegg)
 • 1,00 meter dyp (sidevegg)
 • 0,96 meter i utvidelse forover (uten sidevegg).

Utforming av utstilling må være innenfor disse målene. Det er ikke mulighet til å flytte på stand-veggene.

Alle utstillinger har en bakvegg og to sidevegger. Veggene er hvite (kan være småskade/merker på noen). 

.

Feste på veggene

Om dere ønsker å feste noe til messeveggene er det strenge regler for hva slags festemateriale som kan benyttes. Det er ikke mulig å lage hull i veggene, så alt må festes med tape eller lignende. Husk på at all tape skal fjernes fra veggene før dere reiser hjem.

 • Tape: Putetape; 3M Command Monteringsstrips. (Kan kjøpes i butikker som Jernia og Staples)
 • Kroker: Vanlige S- kroker.

.

Møblering

Alt ungdomsbedriften skal benytte på utstillingen må tas med. Det gjelder møbler, tape, rekvisitter, lys og lignende. Utstyr som dere har med, skal dere også ta med hjem igjen.

Det er ikke mulig å låne bord og stoler i messeområdet. Behov for bord må dere ha oppgitt i påmeldinga.

.

Orden og rydding

Vi oppfordrer alle ungdomsbedrifter til å vise hensyn til andre utstillere, og at støynivået holdes på et akseptabelt nivå. UEs personale vil være tilgjengelig i utstillingsområdet dersom spørsmål om hva som er akseptabelt/tillatt skulle oppstå.

Det er viktig at dere hele tiden tar ansvar for at utstillingshallen er ren og ryddig, ikke minst rundt egen stand. Følg henvisninger som gis av UEs personale i utstillingslokalet.

.

Miljø og avfallshåndtering

Det er satt av til til nedrigging og rydding av området kl. 14.00 - 14.45, samt etter prisutdelingen.  Dere må da fjerne alle plakater og materiell som dere har benyttet i standen. Møbler og rekvisitter tas med hjem og kan ikke settes igjen. All tape på vegger skal fjernes helt. Vær miljøbevisst og ikke kast ting som kan gjenbrukes! Søppel og avfall legges i søppeldunkene og containere.

Når dere har fått klarsignal fra UEs utstillingssjef om at standen er pent ryddet, kan dere reise hjem.

På arrangementer i regi av UE gjelder skolenes reglement og kriseplan. 

 

I tillegg har vi listet opp noen punkter med forventninger UE har til dere.  Vi forventer at du:

 • Møter til avtalt tid alle dager og gir beskjed ved evt. sykdomsfrafall.
 • Er med på oppsatt program, opplagt, engasjert og interessert.
 • Følger skolens reglement og ansvarlig lærers bestemmelser.
 • Følger hotellets/arrangementsstedets retningslinjer og opptrer i tråd med disse.
 • Følger Ungt Entreprenørskaps retningslinjer for arrangementet.
 • Respekterer at alle arrangementer i regi av UE er alkohol/rusfrie.
 • Selv dekker evt. bruk av Pay-Tv og/eller minibar (brus, sjokolade).
 • Ved brudd på arrangementets/hotellets regler, som f.eks. hærverk eller andre brudd som medfører økonomisk erstatning, belastes du for faktiske utgifter dette medfører.
 • Brudd på reglementet vil bli rapportert skoleledelsen, evt. hjemsendelse på egen regning, og utestenging fra fremtidige arrangementer i regi av UEF vil bli vurdert.

 

Det vil bli tatt bilder under arrangementet som vil bli brukt på vår hjemmeside og på sosiale medier. Om du av ulike grunner ønsker å reservere deg mot dette, gi oss beskjed.

 

I påmeldingsskjemaet krysser du av for å samtykke og forplikter deg til å følge reglementet når du deltar på FM 2020 i regi av Ungt Entreprenørskap Finnmark. Dette fungerer som din elektroniske signatur.

Her finner dere en oversikt over konkurransene UB'ene kan melde seg på til FM

Under hver konkurranse står kriteriene og arbeidskravene, les de godt før dere melder dere på. Viktig at dere er klar over hva som kreves av hver konkurranse før dere melder dere på. På denne måten unngår vi mange avmeldinger i siste liten.

UE Finnmark forbeholder seg retten til å stryke kategorier med liten påmelding.

 • Frist for å sende inn konkurransemateriell er tirsdag 4. februar.
   
 • For de som deltar i Beste ungdomsbedrift er fristen for å sende inn scenepresentasjon 18. februar

Frist for påmelding er fredag 10. januar, påmeldingsvinduet lukkes kl. 23.59.

Spørsmål vedr. påmelding, overnatting og måltider kan rettes til Trine på epost:  trine.hogseth@ue.no  eller på mobil: 975 47 721

Ber også om at dere i UBen leser gjennom deltakeravtalen og krysser av i påmeldinga for å ha lest den. 

Link til påmelding for ELEVER/UB'ene finner dere HER

Link til påmelding for LÆRERE finner dere HER