Fylkesmesterskap for Ungdomsbedrifter 2019 Alta

Finnmark · 27.februar - 28.februar 2019

FM 2019

FM for Ungdomsbedrifter (UB).

Ungdomsbedrifter fra øst til vest i fylket samles 27.-28. februar i Alta for å vise fram og selge sine produkter/tjenester. Dette er årets store begivenhet for elever fra Finnmarks videregående skoler, som driver Ungdomsbedrift.

Det skal deles ut priser i 17 ulike kategorier og vinnerne av følgende kategorier skal representere Finnmark på NM for ungdomsbedrifter 25.-26. april på Lillestrøm

 • Beste ungdomsbedrift
 • Beste innovative produkt/tjeneste
 • Vinneren av matprosjektet - Finnmarksmat i fremtiden
 • Wildcard - om dette deles ut, kan det skje på FM, eller i etterkant av FM

- Bildealbum av vinnerne på FB HER

.

VINNERE FM for UNGDOMSBEDRIFTER 2019

Beste markedsføring i samarbeid med FeFo
1. plass: Finnmarksreisen UB – Alta vgs.
2. plass: FotoNuorat UB – Samisk vgs. Karasjok

.

Beste kundeopplevelse på nett
1. plass: Jobbsøker UB – Vadsø vgs.

.

Beste forretningsplan i samarbeid med Varanger Kraft
1. plass: TechBoost UB – Kirkenes vgs.

.

Beste IA-bedrift i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter Finnmark
1. plass: Good Case UB – Vadsø vgs.

.

Beste utstilling i samarbeid med AMFI Alta
1. plass: Gazza UB – Samisk vgs. Kautokeino
2. plass: VOX UB – Kirkenes vgs.

.

Beste selger i samarbeid med Ishavskraft
1. plass: Ane Hansen Masvik, Finnmarksreisen UB, Alta vgs.
2. plass: Magnar Sakslund, Mat 4 life UB, Nordkapp vgs.

.

Gastronomiprisen i samarbeid med Finnmark Rein
1. plass: UB Mørketid – Kirkenes vgs.

.

Beste samarbeid med næringslivet i samarbeid med Nitek
1. plass: Finnmarksreisen UB – Alta vgs.

.

Beste yrkesfaglige bedrift
1. plass: Finnmarksreisen UB – Alta vgs.
2. plass: Gourmet Hysa UB – Vardø vgs.

.

Beste sosiale entreprenør i samarbeid med AKSIS
1. plass: Unge øyne UB – Lakselv vgs.
2. plass: Lan Kirkenes – Kirkenes vgs.

.

Beste kulturnæringsbedrift i samarbeid med Hermetikken Kulturnæringshage
1. plass: Gazza UB – Samisk vgs. Kautokeino

.

Bærekraftprisen i samarbeid med Storebrand
1. plass: Good Case UB – Vadsø vgs.
2. plass: Gourmet Hysa UB – Vardø vgs.
3. plass: Gazza UB - Samisk vgs. Kautokeino

.

Størst verdiskapingspotensial i samarbeid med Samediggi/Sametinget
1. plass: Gazza UB – Samisk vgs. Kautokeino
2. plass: TechBoost UB – Kirkenes vgs.

.

Matprosjektet, Finnmarksmat i fremtiden i samarbeid med ENI vår energi
1. plass: UB Mørketid – Kirkenes vgs.

.

Beste regnskap i samarbeid med Spleiselaget, SMSØ
1. plass: Reflected UB – Båtsfjord private vgs.

.

Beste innovative produkt/tjeneste i samarbeid med Nettverk Finnmark
1. plass: Unge øyne UB – Lakselv vgs.
2. plass: Gazza UB – Samisk vgs. Kautokeino

.

BESTE UNGDOMSBEDRIFT 2019 i samarbeid med Innovasjon Norge Arktis
1. plass: Finnmarksreisen UB – Alta vgs.
2. plass: Unge øyne UB – Lakselv vgs.
3. plass: Good Case UB – Vadsø vgs.

 

 

 

 

PEPPES PIZZA - på AMFI Alta - onsdag 27. februar

Her er oversikten over hvilke UB'er som spiser pizza når. Dere mottar matbong til dette når dere registrerer dere inn på FM hos UE/Alumni (se prog. for kl.slett om registrering). 

Bordene på Peppes er merket med UB-navnet. Dette for at de skal kunne ha oversikten, og kunne ta hensyn til/imøtekomme de ulike matallergiene m.m. som er meldt inn.
Det er derfor VIKTIG at dere spiser i den puljen dere er oppført i. UB-lærerne spiser sammen med sine elever.

Nøkkelbåndet med navnelapp er deres identifikasjon under FM, ha dette på dere under hele arrangementet.

Matbong til lunsjen på messedagen, mottar dere i UEs Info-disk torsdag 28. feb.

Bon appetit :)

Pizzarullering

Bord til standen:
Det er et konferansebord til hver UB.
Bordene må UB'ene hente selv på Scandic hotell, og her kvitterer dere for mottatt bord.
Bordene må leveres og kvitteres inn igjen på Scandic ved messedagens slutt/nedrigg.

De seks matbedriftene får to bord hver (gjelder de som er i utstillingsområde 1 i 1. etg. på Amfi)

Bordene kan hentes i tidsrommet 08.00-08.30

Bordene leveres i tidsrommet 14.00-14.45

.

Standoversikt 1. etg., Amfi

Standoversikt 2. etg., Amfi

.

HMS-RUTINER FOR FM UB 2019

27.-28. februar, AMFI kjøpesenter Alta

 

Viktige telefoner

 • Øyeblikkelig hjelp: 113
 • HMS-ansvarlig i UEF: Pernille Karella Augedal, tel. 926 54 779
 • Amfi Alta: Vaktleder 971 04 674
 • HMS-ansvarlig på Thon Hotell Alta: Ove Thomassen 918 93 766
 • Sikkerhetsansvarlig på Thon Hotel Alta: Ove Thomassen 918 93 766

 

Ved alvorlige tilfeller, ring 113! Ring også om du er i tvil – de sitter på unik kompetanse og kan veilede.

Vaktleder på Amfi Alta SKAL varsles dersom ambulanse tilkalles. Dette for å dirigere ambulanse til riktig inngang/port.

 

Rutiner for UEs håndtering av ulike situasjoner

Alle lærere har ansvar for «egne» elever under arrangementet. Ansvaret for elevene ligger hos skole/lærer, og de bør følge med på «sine» og vite dersom noe skjer.

Alle UE-staff som jobber på FM for ungdomsbedrifter 2019 skal legge til rette for at elever og lærere får en god opplevelse. Vær våkne, engasjerte, imøtekommende, tydelige, og om nødvendig, bestemte.

 

I en krisesituasjon kontaktes HMS-ansvarlig, som så varsler videre til aktuelle personer. HMS-ansvarlig og annen, avgjør grad av varselet og iverksetter deretter ev. tiltak/videre varsling.

Skjer det noe som gjør at foreldre /skole må varsles, ønsker HMS-ansvarlig å vite om det av hensyn til beredskap/oppfølging.

Mål på scenen er 4 x 3 meter, dvs. 12 m2.  

Scenepresentasjonen skal vare i maks 4 minutter, og det skal ikke være mer enn 5 deltakere på scenen. Det er anledning å benytte projektor og mikrofoner.

Dere må laste opp materiale til scenepresentasjonen
 i løpet av uke 8 og senest torsdag 21. februar.
Hvis det er noe dere lurer på, ta kontakt med Trine Hogseth på mobil: 975 47 721 eller mail:  trine.hogseth@ue.no 

Presentasjonsmaterialet bør være for Windows og ikke Mac (PowerPoint). Musikk/lyd må være lagt inn i presentasjonen.

Last opp:

Last opp scenepresentasjonen

.

TEKNISK GJENNOMGANG, Thon hotell, 3. etg. møterom Multebæra

 PANELINTERVJU, Thon hotell, 3. etg. møterom Multebæra

 SCENEPRESENTASJON, Scenen på AMFI Alta

Bilde - Teknisk gj.gang Beste UB

Bilde - Intervjurekkefølge Beste UB

Bilde - Scenepres. rekkefølge Beste UB

36 Ungdomsbedrifter deltar på FM 2019, 12 av dem i kategorien Beste Ungdomsbedrift.

Se oversikt over hvilke Ungdomsbedrifter som deltar, og les deres forretningsidéer:

41 representanter fra lokalt arbeids- og næringsliv i Finnmark stiller opp for Ungt Entreprenørskap Finnmark som juryrepresentanter under Fylkesmessa for Ungdomsbedrifter 2019.

JURY

Kategori og jury FM 2019

PRISEIERE

Priseiere med logo FM UB 2019

PROGRAM

Onsdag 27. februar
Kl. 12.00 – 14.00     Registrering for alle deltakere – på Thon Hotell
og 16.00 - 18.00      Registrering fortsetter – på Thon Hotell

Kl. 12.30 – 15.45     Teknisk gjennomgang av scenepresentasjon – 
                              Beste UB

Kl. 15.50                  Jurymøte og info til jury Beste UB

Kl. 16.30 – 20.00     Panelintervju - Beste UB

Kl. 18.00 - 21.00      Pizzabuffet på Peppes – matbong, puljevis

 

Torsdag 28. februar Amfi Alta (åpent for besøkende fra klokka 10.00)

Kl. 07.30 - 09.30      Ungdomsbedrifter møter og gjør seg klare

Kl. 08.45                  Jurymøte og info til alle juryer (ikke Beste UB)

Kl. 09.30 - 10.00      Offisiell åpning med premieutdeling av
                               forhåndsjuryerte priser

Kl. 10.00 - 14.00      Åpen utstilling

Kl. 10.15                 Scenepresentasjon – Beste UB på Amfi Alta

Kl. 10.00 – 13.00     Salgssamtale på stand for alle UB’er

Kl. 11.30 – 13.00     Lunsj – Fy Fader salatbar, matbong

Kl. 12.00 – 13.15     Lærerkurs med Storebrand og UE Norge

Kl. 14.00 – 14.45     Nedrigg, rydding og utsjekk av stand

Kl. 15.00 - 16.30      Premieutdeling på Amfi Alta

Kl. 16.30                  Rydding og utsjekk av stand fortsetter. Hjemreise

      .

          - med forbehold om endring

Praktisk info

Ungt Entreprenørskap Finnmark ønsker å legge til rette for at alle ungdomsbedrifter som deltar på FM kan ta ut sitt aller beste både på scene, på utstilling, i intervjusituasjoner og andre steder hvor dere skal vise frem deres kompetanse.

.

Innsjekking og registrering

Alle deltakere som skal delta i kategorien Beste ungdomsbedrift, må registrere seg fra kl. 12.00  onsdag 27. februar. Registrering skjer i ved UEs info-disk på Thon Hotell Alta.

Deltakere i konkurransen Beste Ungdomsbedrift må være på plass senest kl. 12.00 på ankomstdagen. Teknisk gjennomgang av scenepresentasjon starter kl. 12.30. Hvis dette ikke lar seg gjøre pga. sen ankomst, ta kontakt med Trine.

Deltakere fra Alta, som ikke deltar i Beste Ungdomsbedrift, kan selv velge når de vil komme å registrere seg, men må ha gjort det innen kl. 18.00.

.

Innkvartering

Elever og lærere innkvarteres på Thon Hotell Alta. Trådløst internett er tilgjengelig i hele hotellet.

Elevene bor i firesengsrom, trippelrom eller dobbeltrom. Lærere bor i enkeltrom. Vi har innkvartert dere etter ønskene dere oppga i påmeldinga. opp, og vi gjør vårt aller beste for å få til en god rom-kabal. Rommene vil tilgjengelige fra kl 15.00 på ankomstdagen, 27. februar. For dere som har bestilt ekstra natt, fra 26. februar, så er denne booket gjennom oss, men betales av skolen etter avtale med Thon.

.

Måltider

I år prøver vi noe nytt. Det blir ikke festmiddag, slik noen av oss kjenner til at det har vært før. Det blir pizzabuffet på Peppes, og dere vil bli delt inn i 3 puljer. Dette er det første programfestede måltidet vi har på FM. Dere får matbong.
Torsdag serveres det frokost i restauranten på hotellet for de som bor der. Lunsj for alle på Amfi, matbong også her.

For de som har lang reise hjem etter FM, vil de som ønsker det få med seg pizzaer fra Peppes på turen. Dette avtaler tilreisende lærere med UE (navn på kontaktperson kommer)

Alle kostnader knyttet til overnatting og programfestede måltider er dekket. Måltider utover dette, må dekkes av den enkelte/UB'en/skolen.
Kostnader til telefon, brus, snacks etc. må dekkes av hver enkelt deltaker.

Har du spørsmål vedrørende innkvartering og måltider, ta kontakt med trine.hogseth@ue.no

.

Bagasjeoppbevaring ved utsjekk torsdags morgen:

Hver skole vil få beholde x antall rom, hvor de kan sette bagasjen ved utsjekk. Hvor mange rom per skole, avhenger av hvor mange UB'er det er.
UB'en som bor på rommet/rommene som skal benyttes, må ha pakket sammen som om de har forlatt rommet/sjekket ut, slik at det blir plass til andre UB'er å sette inn sine kofferter/bagger. 

.

Ordensregler

Som deltager på FM forventer vi at du:

 • Respekterer og overholder vår nulltoleranse i forhold til alkohol og andre rusmidler.
 • Møter til oppgitte tidspunkter i henhold til programmet.
 • Deltar på arrangementene i henhold til programmet.
 • Representerer Ungt Entreprenørskap på en positiv måte i henhold til kjerneverdiene ”Framtid, Samspill og Skaperglede”.
 • Følger de retningslinjer og beskjeder som blir gitt av arrangørene.

Vi gjør oppmerksom på at ved eventuelle brudd på disse forventningene kan Ungt Entreprenørskap ekskludere ungdomsbedriften fra hele eller deler av arrangementet. Dere har krysset av i påmeldinga for å ha lest deltakeravtalen.

.

Ordensregler på AMFI Alta:

Grunnet brannsikkerheten er det ikke anledning til å ha levende lys på standen. Benytt heller batteridrevne lys.
Av samme grunn, kan der heller ikke ha yttertøy "slengende" rundt standen. Dette må dere legge igjen på hotellet.

.

Nedrigg og rydding

Før prisutdelingen kl. 15.00 på torsdag, kan ungdomsbedriftene rigge ned egen stand. Dere må da fjerne alle plakater og materiell som dere har benyttet i standen. Møbler og rekvisitter tas med hjem og kan ikke settes igjen. All tape på vegger skal fjernes helt. Vær miljøbevisst og ikke kast ting som kan gjenbrukes! Søppel og avfall legges i søppeldunkene og containere. Når dere har fått godkjent standen deres av alumni, kan dere forlate standen. Hvis dere ikke rekker å rydde før premieutdeling, kan dere fortsette ryddingen etter prisutdelingen

Last opp dokumentasjon

Velg kategori for opplasting av dokumentasjon.

Merk dokumentene slik: Ungdomsbedriftens navn - Kategori.

Eksempel på merking: Table Duo UB-Beste UB

.

Frist for opplasting av konkurransemateriell er:
tirsdag 5. februar kl. 23.59.  

Dokumentasjon og materiell som er lastet opp innen fristen, vil bli vurdert.

Lykke til!

.

Last opp dokumentasjon:

Beste markedsføring

Beste kundeopplevelse på nett

Beste samarbeid med næringslivet

Beste forretningsplan

Gastronomiprisen

Matprosjektet

Beste yrkesfaglige bedrift

Beste sosiale entreprenør

Beste kulturnæringsbedrift

Bærekraftprisen

Størst verdiskapingspotensial

Beste IA-bedrift

Spleiselagets regnskapspris

Innovasjonsprisen

Beste ungdomsbedrift

Rigg

Det er satt av tid til rigging av stands torsdag 28. februar fra kl. 07.30 til 09.30.  Hver ungdomsbedrift vil få anvist en standplass når de ankommer. Det er ikke mulig å bytte standplass.

En skisse over utstillingen med standplass henger ved UE´s infodisk på Amfi Alta.

Utstillerne kan selv velge hvordan de vil disponere tiden på onsdag, men med følgende forbehold:

 • Ungdomsbedriftene som deltar i konkurransen ”Beste Ungdomsbedrift” bør være på plass på Thon Hotell senest kl. 12.00. Teknisk gjennomgang av scenepresentasjon starter kl. 12.30 og panelintervju for jury starter kl.16.30. 
  NB: forbehold om tidspunkt, som avhenger av hvor mange UB'er som melder seg på i kategorien Beste UB
 • Denne gruppen får eget tidsskjema for teknisk gjennomgang og scenepresentasjoner.

Teknisk info stands

Hver ungdomsbedrift vil få anvist en standplass når de ankommer FM. Det er ikke mulig å bytte standplass.

Vi publiserer kart over utstillingslokalet med stands ca. 2 uker i forkant av FM.

Alle stands har tilgang til strøm og en stikkontakt. Vi anbefaler dere å ta med egne skjøteledninger, da UEF har begrenset antall med skjøteledninger.

Bilde av stand med mål

Mål på stands:

 • Innvendige mål: 2,49 meter høy (alle vegger)
 • 1,96 meter bred (bakvegg)
 • 1,00 meter dyp (sidevegg)
 • 0,96 meter i utvidelse forover (uten sidevegg).

Utforming av utstilling må være innenfor disse målene. Det er ikke mulighet til å flytte på stand-veggene.

Alle utstillinger har en bakvegg og to sidevegger. Veggene er hvite. 

Feste på veggene

Om dere ønsker å feste noe til messeveggene er det strenge regler for hva slags festemateriale som kan benyttes. Det er ikke mulig å lage hull i veggene, så alt må festes med tape eller lignende. Husk på at all tape skal fjernes fra veggene før dere reiser hjem.

 • Tape: Putetape; 3M Command Monteringsstrips. (Kan kjøpes i butikker som Jernia og Staples)
 • Kroker: Vanlige S- kroker.

Møblering

Alt ungdomsbedriften skal benytte på utstillingen må tas med. Det gjelder møbler, tape, rekvisitter, lys og lignende. Utstyr som dere har med, skal dere også ta med hjem igjen.

Det er ikke mulig å låne bord og stoler i messeområdet. Behov for bord må dere ha oppgitt i påmeldinga.

Orden og rydding

Vi oppfordrer alle ungdomsbedrifter til å vise hensyn til andre utstillere, og at støynivået holdes på et akseptabelt nivå. UEs personale vil være tilgjengelig i utstillingsområdet dersom spørsmål om hva som er akseptabelt/tillatt skulle oppstå.

Det er viktig at dere hele tiden tar ansvar for at utstillingshallen er ren og ryddig, ikke minst rundt egen stand. Følg henvisninger som gis av UEs personale i utstillingslokalet.

Miljø og avfallshåndtering

Det er satt av til til nedrigging og rydding av området kl. 14.00 - 14.45, samt etter prisutdelingen.  Dere må da fjerne alle plakater og materiell som dere har benyttet i standen. Møbler og rekvisitter tas med hjem og kan ikke settes igjen. All tape på vegger skal fjernes helt. Vær miljøbevisst og ikke kast ting som kan gjenbrukes! Søppel og avfall legges i søppeldunkene og containere.

Når dere har fått klarsignal fra UEs utstillingssjef om at standen er pent ryddet, kan dere reise hjem.

På arrangementer i regi av UE gjelder skolenes reglement og kriseplan. 

I tillegg har vi listet opp noen punkter med forventninger UE har til dere.  Vi forventer at du:

 • Møter til avtalt tid alle dager og gir beskjed ved evt. sykdomsfrafall.
 • Er med på oppsatt program, opplagt, engasjert og interessert.
 • Følger skolens reglement og ansvarlig lærers bestemmelser.
 • Følger hotellets/arrangementsstedets retningslinjer og opptrer i tråd med disse.
 • Følger Ungt Entreprenørskaps retningslinjer for arrangementet.
 • Respekterer at alle arrangementer i regi av UE er alkohol/rusfrie.
 • Selv dekker evt. bruk av Pay-Tv og/eller minibar (brus, sjokolade).
 • Ved brudd på arrangementets/hotellets regler, som f.eks. hærverk eller andre brudd som medfører økonomisk erstatning, belastes du for faktiske utgifter dette medfører.
 • Brudd på reglementet vil bli rapportert skoleledelsen, evt. hjemsendelse på egen regning, og utestenging fra fremtidige arrangementer i regi av UEF vil bli vurdert.

Det vil bli tatt bilder under arrangementet som vil bli brukt på vår hjemmeside og på sosiale medier. Om du av ulike grunner ønsker å reservere deg mot dette, gi oss beskjed.

I påmeldingsskjemaet krysser du av for å samtykke og forplikter deg til å følge reglementet når du deltar på FM 2019 i regi av Ungt Entreprenørskap Finnmark. Dette fungerer som din elektroniske signatur.

Her finner dere en oversikt over konkurransene UB'ene kan melde seg på til FM

Under hver konkurranse står kriteriene og arbeidskravene, les de godt før dere melder dere på.
Viktig at dere er klar over hva som kreves av hver konkurranse før dere melder dere på. På denne måten unngår vi mange avmeldinger i siste liten.

UE Finnmark forbeholder seg retten til å stryke kategorier med liten påmelding.

Frist for å sende inn konkurransemateriell er tirsdag 5. februar. 

For de som deltar i Beste ungdomsbedrift er fristen for å sende inn scenepresentasjon 21. februar

Frist for påmelding er fredag 11. januar, påmeldingvinduet lukkes kl. 23.59.

Spørsmål vedr. påmelding, overnatting og måltider kan rettes til Trine Hogseth på epost:  trine.hogseth@ue.no eller på mobil: 975 47 721

Ber også om at dere i UBen leser gjennom deltakeravtalen og krysser av i påmeldinga for å ha lest den. 

Link til påmelding for elever finner dere  HER

Link til påmelding for lærere finner dere HER