Opprette og avslutte konto i Oppland

Bankkonto for elevbedrifter i Oppland

SpareBank1 tilbyr elever i Ungt Entreprenørskap tilgang til banktjenestene som trengs for å drive en elevbedrift - helt kostnadsfritt!

 

Ungt Entreprenørskap firmakonto

Alle elevbedrifter som er registrert hos Ungt Entreprenørskap kan gratis opprette og bruke firmakonto hos Sparebank1.

Dette får dere:

 • Gratis etablering og bruk av konto.
 • Gratis månedlig kontoutskrift som gjør det lett å holde oversikt og kontroll.

 

Slik oppretter dere Ungt Entreprenørskap firmakonto:

 • Ring banken og avtal et møte.
 • To personer, det vil si de 2 som ifølge bedriftens vedtekter har signaturrett, må møte opp i banken for å etablere kundeforholdet. Dersom flere skal disponere kontoen, må også disse møte opp.

 

Dette MÅ dere ta med i møte med banken:

 • Gyldig legitimasjon/pass for de elevene som skal undertegne kontoavtalen
 • Kopi av bedriftens vedtekter
 • Bedriftsattest fra Ungt Entreprenørskap

Kontoen kan tas i bruk så snart de nødvendige kontoåpningsdokumentene er signert.
 

Avslutning av konto:

Bankkonto skal avsluttes ved skoleårets slutt.
 

 

Tilbud om startkapital fra Sparebank1 Gudbrandsdal 

I Sparebank1 Gudbrandsdal kan elevbedrifter få et starttilskudd på 500,- ved oppretting av firmakonto. Forutsetningen er at dere sender en skriftlig søknad og legger ved budsjett og forretningsplan som blir godkjent av banken.
 

Disse bankene har avtale med Ungt Entreprenørskap Oppland:

 • Sparebank1 Lom og Skjåk
 • Sparebank1 Gudbrandsdal
 • Sparebank1 Ringerike Hadeland
 • Sparebank1 Hallingdal Valdres
 • Sparebanken Hedmark, avd. Gjøvik