Bankkonto for Elevbedrift (EB) – i Møre og Romsdal

Elevbedrift/ungdomstrinnet 

Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal (UE MR) tilbyr elevbedriftene banktjenester i samarbeid med Sparebanken Møre. Dersom dere ønsker bankavtale hos andre banker, ber vi dere om å ta direkte kontakt med dem ved spørsmål om opprettelse og avvikling.

Sparebanken Møre tilbyr elever i UE MR tilgang til alle banktjenester som trengs for å drive en elevbedrift – gratis.

Bedriftskonto UE

Alle elevbedrifter i UE MR kan GRATIS opprette Bedriftskonto UE hos Sparebanken Møre.

 Dere får dette

 • gratis etablering av konto
 • gratis månedlig kontoutskrift som gjør det lett å holde oversikt og kontroll
 • gratis bruk av Bedriftskonto UE til betalingsformidling
 • gratis opprettelse og bruk av Nettbank
 • personlig rådgivning

 Som kunde i banken får dere tilgang til erfarne rådgivere. Sparebanken Møre vet hva som kreves for å være en god bankforbindelse for små bedrifter, og vil gjøre sitt for at dere skal få en god start som unge entreprenører. 

Slik oppretter dere Bedriftskonto Ungt Entreprenørskap

 • Kontakt Sparebanken Møre FØR dere kommer i banken. Dere kan ta kontakt på tlf 70 11 30 00 eller e-post kundeservice@sbm.no og avtale møte med banken, da er banken forberedt når dere kommer. Husk å si at det gjelder etablering av Bedriftskonto UE for Elevbedrift.
 • To personer, det vil si de som i følge bedriftens vedtekter har signaturrett, må møte opp i banken for å etablere kundeforholdet, dvs. å signere på selve kontoavtalen.
 • Økonomiansvarlig eller andre som har myndighet fra bedriftseierne kan etter avtale med banken, disponere bedriftskontoen alene via Nettbank. Disse må også møte opp i banken.
 • Konto for elevbedrift opprettes på en av elevenes fødselsnummer.

Dette MÅ DERE TA MED I MØTE med rådgiveren i banken

 • Gyldig legitimasjon for alle -som skal signere kontoavtalen og disponere nettbank. Banken godtar pass og bankkort.
 • Kopi av bedriftens vedtekter (se forslag til vedtekter i steg 13 i EB-løypa), husk også å beskrive hvem som skal disponere evt. nettbank.
 • Bedriftsattest fra Ungt Entreprenørskap, lastes ned etter registrering
 • Avtale med ansvarlig lærer (se forslag til avtale i steg 13 i EB-løypa)

 Kontoen kan tas i bruk så snart de nødvendige kontoåpningsdokumentene er signert.

Avslutning av konto

Bankkonto skal avsluttes i forbindelse med avvikling/ opphør av bedriften ved skoleårets slutt, senest innen 1. juli.

Velkommen som Bedriftskunde Ungt Entreprenørskap!

Tlf. 70 11 30 00

E-post: kundeservice@sbm.no