Mellomrunde Innovation Camp - Kongsbergregionen, Eiker, Røyken

Buskerud · 14.november 2017

Mellomrunde i Innovation Camp for skoler i Kongsbergregionen, Øvre/Nedre Eiker og Røyken. Elevene skal gjennom speedveieldning med veieldere fra lokalt arbeids- og næringsliv, standkonkurranse og videreutvikling av sin idé. 

Oversikt over grupper og ideer i denne mellomrunden: 

 

Informasjon til elever og lærere:

 

Evaluering, elever:  http :// bit.ly/2hvx2uG

Evaluering, lærere:  http:// bit.ly/2iPkPxA