Lokale GrûnderIdol

Buskerud · 07.oktober - 31.oktober 2018

BUSKERUD - Oktober 2018

Lokale Idékonkurranse for Ungdomsbedrifter gjennomføres i Oktober.

Alle ungdomsbedrifter får X minutter til å presentere ideen for en jury før det kåres en vinner.

Finale i Grûnderuka Drammen uke 46.

Mer informasjon og invitasjon kommer.