Innovasjonscamp: Framtidens næring og kompetanse

Buskerud · 12.juni - 14.juni 2018

Innovasjonscamp i samarbeid med Buskerud fylkeskommune. Elever fra Lier vgs og Arbeisinstituttet Buskerud deltar.

Løsningsbeskrivelse - mal: 

Nyttige linker til løsing av oppdraget: