Ekstraordinært årsmøte Ungt Entreprenørskap Buskerud

Buskerud · 17.juni 2019

Ekstraordinært årsmøtet i UE Buskerud avholdes kl. 16.00 - 17.00 i foreningens lokaler.

Til behandling er sak om sammenslåing av UE Buskerud, UE Akershus og UE Østfold til UE Viken.

Andre saker til behandling meddeles styret skriftlig senest en måned før møtet.

Påmelding til årsmøtet gjøres til   buskerud@ue.no  senest to uker før møtet. Sakspapirer sendes ut ved påmelding.