Årsmøte Ungt Entreprenørskap Buskerud

Buskerud · 01.april 2019

Årsmøtet i UE Buskerud avholdes kl. 16.00 - 17.00 i foreningens lokaler.

Saker til behandling meddeles styret skriftlig senest en måned før møtet.

Påmelding til årsmøtet gjøres til   buskerud@ue.no  senest to uker før møtet. Sakspapirer sendes ut ved påmelding.