Hovedsamarbeidspartnere

Akershus fylkeskommune

Fylkeskommunen arbeider for at vår region skal være et godt sted å bo, arbeide og besøke. De arbeider for økt verdiskapning og bærekraftig utvikling av regionen. De skal være pådriver i et bredt samarbeid med andre for å få dette til. De skal levere effektive og gode tjenester.

Akershus fylkeskommune

– Skoleeier støtter Ungt Entreprenørskap Akershus i arbeidet med å motivere og engasjere skoleelever til å tenke kreativt og høste virkelighetsnære erfaringer i læringsarbeidet sitt.

Per Arne Brunvoll, spesialrådgiver, Akershus fylkeskommune

Besøk hjemmeside

Interreg Sverige-Norge

Interregprogrammet stödjer projektverksamhet mellan Sverige och Norge för att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Programmet ska stärka innovativa projekt, kunskapshöjning och konkurrenskraft inom näringsliv, teknik och samhällsutveckling. Den attraktiva livsmiljön ska förstärkas genom att skapa en region där människor vill bo, verka och vistas. Stöd kan utgå till föreningar, utbildningsanordnare, lokala utvecklings- och bygdeutvecklingsgrupper, social ekonomi, kulturinstitutioner, bransch- och intresseorganisationer, folkbildningens organisationer, kommuner, landsting, fylkeskommuner, statliga myndigheter och andra offentliga organisationer.

NAV

NAV forvalter en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte, og har hele befolkningen som brukere.

NAV

– I ungdomsbedriftene får unge mennesker muligheten til å gjøre noe spennende og kreativt utenfor den vanlige skoledagen. For å skape trivsel, motivasjon og nærvær i ungdomsbedriftene, er det viktig å implementere avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Den bidrar til læring om hva som kreves i arbeidslivet, og bidrar til å skape gode holdninger og et godt arbeidsmiljø.

Inger Lise Fagerli, avdelingsdirektør, NAV Arbeidslivssenter Akershus

Besøk hjemmeside

Avinor

Avinor er eit heileigd statleg aksjeselskap under Samferdselsdepartementet og har ansvar for dei 46 statleg flyplassane. 12 flyplassar drivast i samarbeid med Forsvaret.Oslo Lufthavn AS er Norges hovedflyplass. Flyplassen hadde 22,1 millioner passasjerer i 2012. Oslo Lufthavn har fire ganger blitt kåret til Europas mest punktlige flyplass av AEA (Association of European Airlines).

Visjonen til Avinor er å skape verdifulle relasjonar. Vi knyter menneske og stader saman på ein slik måte at det blir skapt varige band. Enkeltmenneske, bedrifter og samfunn skal verdsettast og få tydelege verdiar ut av våre leveransar.

Avinor

– Å drive flyplass er en viktig samfunnsoppgave og vår eksistens betyr mye for veldig mange - også for fremtidens næringsliv. Vi ønsker å være en medspiller i nærmiljøet, og synes det er viktig å legge til rette for at ungdom blir motivert og at de får lært mer om sine utviklings- og jobbmuligheter i fremtiden. Ungt Entreprenørskap Akershus er en flott tilrettelegger for dette arbeidet, og derfor støtter vi deres arbeide med entreprenørskap i skolen.

Tonje Hesthagen, avdelingssjef kommunikasjon og samfunn, Avinor

Besøk hjemmeside

Takeda AS

Takeda leverer ledende innovasjon innen gastroenterologi og onkologi. Vi utvikler medisiner som kan endre livet til pasienter verden over, og som dermed er et viktig bidrag til samfunnet.

Takeda AS

Takeda er et forskningsbasert, globalt selskap. Selskapet er til stede i mer enn 70 markeder og satser blant annet innen spesialområder som kreft, mage/tarm og vaksiner. Takeda ble grunnlagt i 1781 og har 31 000 medarbeidere. Som det største farmasøytiske selskapet i Japan, og et av de ledende, globale selskapene i industrien, arbeider Takeda, gjennom medisinsk innovasjon, for bedre helse for pasienter over hele verden.

"Vi vet at fremtiden ligger i spesialiserte medisiner som er rettet mot komplekse og uløste helseproblemer. Med ny kunnskap er det mulig å lage spesialtilpasset behandling for pasientgrupper som ikke får god nok behandling i dag. Vi jobber for å øke tilgangen til våre medisiner ved å utvikle nye måter å samarbeide med våre kunder og tilby løsninger og innsikt som kan hjelpe dem i arbeidet. Sammen skal vi jobbe for bedre helse."

Bjørn Lie, administrerende direktør, Takeda AS og Kristin E. Kittelsen, HR-direktør, Takeda AS

Besøk hjemmeside

Norges Varemesse

Norges Varemesse skaper verdier for norsk og internasjonalt næringsliv gjennom å sikre et markedstilpasset og kostnadseffektivt tilbud til besøkende, utstillere og arrangører. Norges Varemesse har vært vertskap for Norges største messesuksesser i over 90 år, 40 av disse årene på Sjølyst i Oslo. Gjennom nesten hele 1900-tallet har Norges Varemesse spilt en rolle i utviklingen og presentasjonen av norsk næringsliv, både i Norge og i utlandet. For å beholde denne posisjonen kreves det styrke, kompetanse og utvikling i en verden preget av endringer i et stadig økende tempo.

Thon Eiendom

Ungt Entreprenørskap Akershus samarbeider med; Jessheim Storsenter, Lørenskog Storsenter, Sandvika Storsenter, Ski Storsenter, Strømmen Storsenter og kjøpesenterdivisjonen. Olav Thon Gruppen har siden 1990-tallet satset betydelig på kjøpesentereiendom. I dag har de direkte eierandeler i 22 kjøpesentre, samtidig som Olav Thon Eiendomsselskap ASA eier hele Amfi Eiendom AS med 51 kjøpesentre over hele landet.

Thon Eiendom

– Olav Thon Gruppen støtter UE fordi de fremmer ungdommelig kreativitet, bidrar til å skape fremtidens ledere i privat næringsliv, samt bidrar til å skape nye produkter og konsepter som kan ha kommersiell interesse. Dette kan gi forretningsmessig  samarbeid  i kjøpesentre for oss som sentereier, våre leietakere på kjøpesentre ,eller for Olav Thon Gruppens øvrige virksomhetsområder.

Tron Harald Bjerke, direktør eiendomsdivisjonen, Olav Thon Gruppen

Besøk hjemmeside

Nordea

"Vi gjør det mulig for kundene å nå sine mål ved å tilby et vidt spekter av produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring."

Nordea

– Små og mellomstore bedrifter utgjør en viktig del av verdiskapingen i Norge. Nordea ønsker å motivere unge gründere og formidle bankens rolle ved etablering og drift av virksomheter og bedrifter. Arbeidet med entreprenørskap i skolen er en viktig møteplass for skole og næringsliv. I tillegg til å være synlige innenfor et viktig område som innovasjon og entreprenørskap, lar vi oss også inspirere av ungdommens skaperevne og kreativitet.

Håvard Lindtvet, avdelingsbanksjef, Nordea

Besøk hjemmeside

Byggmakker AS

Byggmakker er en av Norges ledende byggevarekjeder. Vi har 81 utsalgssteder over hele landet og selger til både forbrukermarkedet og proffmarkedet. Byggmakker skal være bransjens mest pålitelige partner og våre kunder skal få alt de trenger hvor de måtte ønske det. Vår visjon; Som Norges ledende byggevarekjede skal vi bygge landet på en bærekraftig måte. Våre verdier; Vi er åpne, ærlige og direkte, ta ansvar, stole på andre og holde stø kurs skal bidra til positive kundeopplevelser og et godt arbeidsmiljø.

Byggmakker AS

- Byggmakker støtter Ungt Entreprenørskap fordi det er ungdommen som skal bygge landet. Og vi tror på ungdommen. Vi vet av erfaring at mestring i ung alder gir gode arbeidstakere og ledere, også til vår bransje. Det er ungdommens kreativitet, energi og oppfinnsomhet som blir avgjørende når fremtidens løsninger skal lages.

Kari Moberg, Salgs- og Markedsdirektør, Byggmakker AS 

Besøk hjemmeside