SMART Ås

Akershus · 24.april - 27.april 2019

SMART Ås er i uke 17. Meld dere på!

SMART er aktiv læring som gir elevene erfaring med og kunnskap om hvordan de kan utvikle nye løsninger på utfordringer som de møter. Gjennom en idéprosess er elevene selv aktive i å definere problemområder og de blir utfordret på å tenke bærekraftig, fremtidsrettet, tekniske og praktiske løsninger.
Se filmen fra SMARTingen 2018: https://ungent.sharefile.com/d-sd0f9c0cec7e44d2a
Invitasjon og mer info om SMART: https://ungent.sharefile.com/d-sfa70d192784452eb
  • UE koordinerer hvilken dag skolene kan starte. Dette er pga ressurser og antall elever på skolen.
  • Skolen holder av 3 dager til SMART. På dag 3, må avdelingsleder og rektor sitte i juryen.
  • Ved å melde seg på SMART forplikter det at lærerne på trinnet kommer på felles kurs/infomøte. Vi vil bruke ca. 2 timer. Vi koordinerer det slik at det passer for skolene. Det vil være i kommunen. Mer info kommer etter påmeldingsfristen.
  • SMARTingen (fylkesfinalen) er tirsdag 14. mai 2019. Hold av datoen!

Link til påmelding (frist 28.sept 18): https://ue2.wufoo.com/forms/p1ywq0ey0n5slee/

Bilde: Nesoddtangen skole, SMARTingen 2018