Demokraticamp-finale for 8.trinn

Akershus · 25.april 2016

Presentasjoner-02-WEB

Tema for campen er demokrati og sosialt entreprenørskap. Demokratiet vårt er avhengig av kreativitet og nytenkning
dersom det skal opprettholdes og videreutvikles. Morgendagens løsninger mener vi dagens ungdom sitter på. Demokrati dreier seg om å leve sammen, i store og små samfunn. Med menneskerettighetene som grunnlag kan man si at demokrati dreier seg om å skape gode liv og velfungerende samfunn. Dette skjer ikke av seg selv, vi må engasjere oss og sørge for at det blir slik! Demokratiet vårt er helt avhengig av at enkeltmennesker tar tak i ting de syns er urettferdig, og prøver å gjøre noe med det. En kreativ, lærerik og bærekraftig måte å bidra til bedre samfunn på er gjennom å være en sosial entreprenør.

Program

Oppmøte i publikumssenteret Wergelands hus (rett nedenfor Eidsvollsbygningen).

Kl. 09.15 – 09.25          Registrering av deltakere

Kl. 09.25 – 09.45          Velkommen

Kl. 09.45 – 10.30          Gruppene presenterer sine prosjekter, for juryen og alle elevene, i auditoriet

Kl. 10.30 – 10.40          Pause

Kl. 10.40 – 11.10           Presentasjonene fortsetter

Kl. 11.10 – 11.40            Lunsj

Kl. 11.40 – 12.10            Elevene besøker Demokratisenteret

Kl. 12.10 – 12.20           Alle samles foran Eidsvollsbygningen til fotografering

Kl. 12.20 – 12.35           Premieutdeling i Rikssalen

Kl. 12.35 – 12.55           Omvisning i Eidsvollsbygningen