Demokraticamp Øvre Romerike

Akershus · 27.januar - 31.januar 2020

I samarbeid med Eidsvoll 1814 og Gardermoregionen interkommunalt politisk råd gjennomføres det Demokraticamp for elevene på 8. trinn i alle de seks kommunene Eidsvoll, Gjerdrum. Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.

Demokraticamp bygger på metoden Innovasjonscamp som er en treningsleir i kreativitet og nyskaping, hvor elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på i løpet av to arbeidsdager. Oppdraget er gitt av Eidsvoll 1814 og elevene jobber med oppdraget i grupper på ca 5 elever og presenterer løsningen for en jury.