Bærekraftcamp i Follo-kommunene

Akershus · 05.desember - 13.desember 2019

I samarbeid med Vitenparken Campus Ås og Follorådet gjennomføres det Bærekraftcamper for elevene på 8. trinn i alle de syv kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås.

Bærekraftcamp bygger på metoden Innovasjonscamp som er en treningsleir i kreativitet og nyskaping, hvor elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på i løpet av to arbeidsdager. Oppdraget er gitt av Vitenparken, og elevene jobber med oppdraget i grupper på ca 5 elever og presenterer løsningen for en jury.