Slips og Elevbedriftregistrering

Agder · 01.november - 30.november 2018

Ønsker du besøk av en rådgiver fra UE Agder som kan hjelpe til med registrering av elevbedriften? Vi kommer gjerne inn i klassen din og gjennomfører registrering sammen med Elevbedriftene. Vi ønsker i tillegg å høre hvor langt elevene er kommet i prosessen sin. Vi er opptatt av læringsprosesser og hvordan en kan oppfylle kompetansemålene i de enkelte fag.

Hva kreves for å registrere seg
Kravet til registrering er minst 2 elever, en lærer og en ide! Det vil si at alt fra kantinedrift til utvikling av nye produkter og tjenester kan registreres som elevbedrift. Vi har gode råd for hvordan dere skal oppfylle kompetansemålene i de ulike fagene, og der vi selv mangler erfaring kan vi få hjelp fra rådgivere og skoler i hele landet gjennom vårt nettverk.

Hvorfor registere seg?
- Det åpner for å få hjelp av våre rådgivere
- Det gjør at bedriften er innenfor skatteetatens regler og dermed kan tjene inntil 140 000 uten å måtte betale moms og skatt!
- Deres skole blir med i en database som er landsdekkende og synliggjør entreprenørskap i praksis opp mot bevilgende myndigheter.
- Deres bedrift er velkommen på Elevbedriftsmesse til våren som er en flott vurderingsarena for læreren, samt en spennende setting å vise fram bedriften.

Aktuelle lenker:
For registrering av lærer og for bedrifter:   http://www.ue.no
Mange tips til Elevbedrift:   http://www.elevbedrift.no

Kontaktinformasjon til rådgiverne finner du   her.