Økonomi og karrierevalg

Agder · 01.desember - 31.desember 2019

øk

Økonomi og karrierevalg-Ny digital versjon

Målgruppe: 9.trinn (kan skyves opp eller ned ett klassetrinn)
Tid: Sparebanken Sør tilpasser seg din skole så langt det lar seg gjøre. Ledig fra oktober og utover. Book i god tid for å få timene du ønsker.
Omfang: 3 skoletimer (130 min) hvor lærer kun ordner med innlogging på data/mobil i forkant

Klikk her for påmelding

Økonomi og karrierevalg lar elevene erfare hvilke konsekvenser valg av yrker og levevaner har for deres framtidige livssituasjon og personlige økonomi. 
Forankret i en ny overordnet del av læreplanen, og passer inn i de tverrfaglige temaene livsmestring og medborgerskap, samt kompetansemål i fagene utdanningsvalg, samfunnsfag og matematikk.
For å skape økt engasjement hos elevene har UE i samarbeid med banker i hele landet utviklet en løsning som veksler mellom digitale og analoge virkemidler. En mobiltilpasset nettside inneholder oppgaver til elevene. 

  • Forrige skoleår var nesten tusen ungdomsskoleelever i Agder gjennom programmet -Nå er det ytterligere forbedret:)
  • Les mer om opplegget  her
  • Velkommen med til en praktisk økt med dyktige rådgivere fra Sparebanken Sør

Hilsen oss i Ungt entreprenørskap Agder