Årsmøte Ungt Entreprenørskap Agder 2018

Agder · 24.april 2019

Velkommen til årsmøte for Ungt Entreprenørskap Agder.

Påmelding til  agder@ue.no innen fredag 5. april.

Medlemmer kan fremme saker de vil ha behandlet på årsmøtet. Slike saker må være styret i hende skriftlig 1 måned før årsmøtet.

Fylkesmesse Agder 2016