Ungdomsbedrift

Stiftelsesmøte og registrering av ungdomsbedriften

På stiftelsesmøtet blir ungdomsbedriften formelt etablert.

En ungdomsbedrift skal registreres i Brønnøysundregisterene på samme måte som ordinære bedrifter, men via Ungt Entreprenørskaps nettsider.

Lærer må signere avtale

En ungdomsbedrift skal ha en lærer/kontaktperson på skolen som følger virksomheten i ungdomsbedriften og som har et ansvar for at dette foregår i lovlige former. Lærer må signere dokumentet "Avtale med ansvarlig lærer for Ungdomsbedrift" og sende/levere dette til Ungt Entreprenørskap i fylket. Dette gjøres samtidig med at elevene avholder stiftelsesmøte og registrerer ungdomsbedriften.

Forberedelser

Før dere starter registreringen og avholder stiftelsesmøtet må dere ha følgende detaljer klare:

 • Navn på ungdomsbedriften.
 • Stifternes/elevenes navn, mobilnummer, epost og fødselsår.
 • Lærers navn, mobilnummer og epost.
 • Mentors navn, mobilnummer, epost, arbeidssted og stillingstittel (kan også legges inn senere).
 • Revisors navn.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Bestemt dere for hva et eventuelt overskudd i UBen skal anvendes til.
 • Bestemt dere for hvem av deltakerne/elevene som skal ha signaturrett. Signaturrett betyr hvem som skal ha fullmakt til å skrive under på viktige avtaler og dokumenter, på vegne av ungdomsbedriften. Vi anbefaler to styremedlemmer i fellesskap.

Gjennomføring av stiftelsesmøtet og registreringen

I høyremenyen finner dere et dokument som heter "Hvordan gjennomføre stiftelsesmøte og registrering av ungdomsbedrift". Her finner dere en trinn-for-trinn gjennomgang av hva dere må gjøre. Skriv ut dette dokumentet og bruk det aktivt gjennom prosessen. Ett tips kan være at en av dere krysser av oppgavene fortløpende mens dere utfører disse.

Ungdomsbedriften registreres på UEs registreringssider.

Når stiftelsesmøtet og registreringen av ungdomsbedriften er gjennomført skal dere:

 • Sende ferdig utfylt og signerte registreringsdokumenter (protokoll, vedtekter og samordnet registermelding) per vanlig post til Brønnøysundregistrene.
 • Betale en registreringsavgift på kr. 200 til Ungt Entreprenørskap i eget fylke. Kontonummeret som dere skal betale inn til, er tilgjengelig på ungdomsbedriftens side.

Organisasjonsnummer

Ungdomsbedriften vil motta en firmaattest fra Brønnøysundregistrene/Enhetsregisteret med UBens organisasjonsnummer ca. to uker etter at registreringspapirene er postlagt. Firmaattesten blir sendt til skolen med lærer som referanse.

Ved endringer i ungdomsbedriften

Dersom ungdomsbedriften endrer navn etter at registreringsdokumentene er sendt til Brønnøysundregistrene/Enhetsregisteret, så må dere sende inn navneendring. Det som kreves for å få endringen registrert er at dere sender en melding/et brev til Brønnøysundregistrene/Enhetsregisteret om at UBen skal endre navn. Det finnes ikke eget skjema for navneendring, så dere må selv skrive et brev. Ungdomsbedriften vil beholde organisasjonsnummeret etter navneendringen.

I endringsmeldingen/brevet må følgende opplysninger fremkomme:

 • ungdomsbedriftens organisasjonsnummer
 • navneendring: gammelt navn og nytt navn
 • underskrift fra ansvarlig lærer
 • legge ved en underskrevet protokoll som viser beslutning om navneendring.

Dersom ungdomsbedriften får en ny ansvarlig lærer, så må dette også meldes til Brønnøysundregistrene etter samme prosedyre som over. Endringer i styret, endringer av ansatte, bytte av daglig leder eller bytte av styreleder i ungdomsbedriften skal ikke meldes inn til Brønnøysundregistrene.