Hovedsamarbeidspartnere

Vestfold fylkeskommune

Vestfold fylkeskommunene utvikler Vestfold gjennom samarbeid med andre samfunnsaktører. Fylkeskommunen har en lovpålagt rolle som regional utviklingsaktør og legger til rette for utvikling av næringsliv og arbeidsplasser, påvirker arealbruken, bevaring av kulturminner, landskap og miljøkvaliteter. Fylkeskommunen har ansvar for tjenester innen , kollektivtrafikk, fylkesveier, tannhelsetjenester, kulturprogram, kulturarenaer og videregående opplæring.

 

Vestfold fylkeskommune

- Ungt Entreprenørskap er en viktig samarbeidspartner mot videregående skoler og for å videreutvikle vestfold til et fylke med unge og initiativrike gründere.
Magnar Simensen, Rådgiver

Besøk hjemmeside