Nordnorsk skolekonferanse 2018

Troms · 18 juni 2018

Nordnorsk skolekonferanse 2018

Vel møtt til årets nordnorske skolekonferanse 10.-11.september. Vi lover gode foredrag, nyttig nettverksbygging og massevis av inspirasjon!
Det blir egne paralleller for skoleledere og lærere fra både ungdomstrinn og videregående skole, med godt faglig innhold – samt erfaringsutveksling for både nye og erfarne deltakere.

Påmeldingsfrist 31. august via webskjema (lenke)

Sosialt entreprenørskap på timeplanen?
– bli med på «Gjør noe med det!»

I prosjektet «Gjør noe med det!» skal elever på ungdomsskolen se utfordringer i samfunnet rundt seg - og bidra til å løse dem. De skal starte og drive elevbedrifter med et sosialt formål, og på den måten bidra til å gjøre verden til et litt bedre sted. Gode prosjekter svarer på ett eller flere av FNs bærekraftmål.

Fokus er elevaktiv læring der elevenes pågangsmot, kreativitet og innsats er avgjørende for hva de får til. Vi presenterer flere eksempler, samt gode verktøy til hvordan du kan jobbe med bærekraftsmålene.

          “I fremtidens bedrifter må bærekraft være en integrert del av kjernevirksomheten.
          Det betyr at økonomiske, sosiale og miljømessige konsekvenser vurderes før beslutninger tas.”

Fremtiden roper på bærekraftige løsninger og dette er et begrep alle må forholde seg til.
Vi inviterer til workshop hvordan du kan jobbe med bærekraft i UB og EB som en integrert del av metoden.

Vi deler gode eksempler og praktiske verktøy som hjelper deg som lærer til å jobbe med dette og som også ruster dagens unge for fremtiden.

Bærekraftsmålene

Innovasjon i helsesektoren
– egen parallell for lærere fra Helse-og oppvekstfag

I nær fremtid vil vi ha økte behov og forventninger til helsesektoren med høye krav til innhold og kvalitet. Eldrebølgen vil skape store utfordringer og det vil være behov for flere innovative løsninger.

NNskolekonferanse2

Med Helse Nord på laget ønsker vi å utfordre elever på ulike oppgaver tilknyttet dette temaet. Etter to innovasjonscamper innenfor dette samarbeidet, ser vi store potensialer for videre arbeid. Med ønske om å etablere flere ungdomsbedrifter innenfor HO, ser vi på metoden innovasjonscamp for første steg av dette. Ungdommene har mange gode tanker som både vil forenkle arbeidshverdagen til fremtidens ansatte innenfor sektoren – samt sikre tilbud til mange målgrupper. Vi gleder oss til videre samarbeid med Helse Nord i, og for Nord-Norge.

NNskolekonferanse

Det forunderlige havet

"Hva skjuler seg egentlig under overflaten? Bli med marinbiolog Pia Ve Dahlen på oppdagelsesferd i tareskogen, og bli kjent med korallene, børstemarken og andre ting du ikke visste du trengte i livet ditt, samt hvilke utfordringer havet står ovenfor i dag"

Pia har utdanningen sin fra Universitetet i Bergen, og holdt på med naturfag- og forskningsformidling til alt fra barnehage- til masternivå i rundt ti år.

snn_sparebankstiftelsen_over_rgb_neg

     

 

 
Ungt Entreprenørskap Nord-Norge takker Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge for støtte til å samle lærere og skoleledere fra hele Nord-Norge.