Hovedsamarbeidspartnere

Telemark fylkeskommune

Telemark fylkeskommune er et offentlig folkestyrt organ, styrt av fylkestinget. Fylkesordføreren er den øverste politiske lederen, mens fylkesrådmannen tar seg av den administrative ledelsen. Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring, kultur, kulturminner, kollektiv trafikk, fylkesveier, fylkesplanlegging, regional utvikling, folkehelse og den offentlige tannhelsetjenesten i fylket. Telemark fylkeskommune er Ungt Entreprenørskap Telemark sin viktigste samarbeidspartner.

-Telemark trenger ungdom som vil noe. Vi trenger nye ideer. Vi trenger arbeidsplasser og bedrifter. Ungt Entreprenørskap er et viktig bidrag til å få til dette.

Svein Tore Løkslid, Fylkesordfører, Telemark.

svein tore løkslid

Besøk hjemmeside