BTVM for Studentbedrifter 2018!

Telemark · 03.mai 2018

Velkommen til Regionsmesterskap for alle studentbedrifter ved Høgskolen i Sørøst - Norge! 

Studentbedrifter fra Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV) vil presentere sine forretningsideer ved presentasjon på scene og de vil ha egne bedriftutstillinger som kan besøkes. 

Dommere fra offentlig og privat arbeidsliv vil juryere bedriftene og bestemme hvem som skal representere sine fylker på NM for Studentbedrifter, 11.-12. juni på næringslivets hus i Oslo. 

Sted: Campus Bakkenteigen

Offisiell åpningen finner sted i Bakkenteigenhallen klokken 10.00. 

Alle er hjertelig velkommen til å være med som gjester under arrangementet.

Alle som har inngått IA–avtale skal sende inn sin mål – og handlingsplan. Innleveringsfrist 20.april, kl. 23.59! 

Last opp deres bidrag på linken under. OBS: Filnavn må inneholde deres Studentbedrift sitt navn, f.eks: "Innovatører SB, IA handlingsplan"

https://ungent.sharefile.com/r-r5aa069a438b4d479

Forretningsplanen skal være på maks 15 sider. Disse 15 sidene må også inkludere forside, innholdsfortegnelse og eventuelle vedlegg. Se mal for forretningsplan på www.studentbedrift.no. Innleveringsfrist 20. april, kl.23.59!

Last opp deres forretningsplan på linken under. OBS: Filnavnet må inneholde deres Studentbedrift sitt navn, f.eks: "Innovatører SB, forretningsplan"

https://ungent.sharefile.com/r-r427079c0ffa48a8b

"Two minutes to convince"

Alle studentbedriftene skal presentere seg for publikum på scenen i Bakkenteigenhallen den 3.mai. Hver bedrift har 2 minutter til sin presentasjon. 

Frist for innlevering av presentasjon er 26. april kl. 23.59!

Last opp deres presentasjon (power point) på linken under. OBS: Filnavn må inneholde deres Studentbedrift sitt navn, f.eks: "Innovatører SB, presentasjon"

https://ungent.sharefile.com/r-r3383a90005549ddb

Rollen som dommer er helt avgjørende for at studentbedriftene skal få en best mulig vurdering innenfor de følgende 6 kategoriene som det blir konkurrert i: Beste Studentbedrift, Beste innovasjon, Beste sosiale entreprenør, Beste IA-bedrift, Beste profilering og Beste leder.

Som dommere vil dere først høre bedriftenes «2 minutes to convince», for deretter møte bedriftene på stand, og ut fra de ulike kriteriene til hver kategori bli enige om hvilke bedrifter som fortjener å vinne i de ulike kategoriene.

Juryen for kategorien «Beste studentbedrift» skal også intervjue hver bedrift i et eget panelintervju slik at juryen kan bli godt kjent med bedriftene, i det som er den mest omfattende kategorien.

Ønsker du å melde deg på som dommer i en kategori? Ta kontakt med Elin B. Thorsen på mail: elin.thorsen@ue.no.

Påmelding – Alle studenbedrifter må melde seg på BTVM innen 26. mars her.

Presentasjon – 2 minutes to convince: Alle studentbedriftene skal presentere seg for publikum på hovedscene. Hver bedrift har inntil 2 minutter til sin presentasjon. Innleveringsfrist 26. april kl. 23.59! Se egen fane for link til opplasting av presentasjon.

Forretningsplan – Alle skal sende inn forretningsplan. Den skal være på maks 15 sider inkl. forside, innholdsfortegnelse og eventuelle vedlegg. Se mal for forretningsplan på www.studentbedrift.no. Innleveringsfrist 20. april, kl.23.59! Se egen fane for link til opplasting av forretningsplan.

IA Handlingsplan – Alle som har inngått IA–avtale skal sende inn sin mål – og handlingsplan. Innleveringsfrist 20.april, kl. 23.59! Se egen fane for link til opplasting av IA handlingsplan.

Stand: Alle bedriftene vil få et bord på tildelt område med strømtilkobling. Bedriftens stand er en møteplass for bedriften ut mot publikum og dommere, og bedriftene skal på sin stand både presentere og synliggjøre bedriften på en god måte.  Merk at bedriftene må ta med seg alt av utstyr de trenger til sin stand!

-       Strøm 
Alle vil få én stikkontakt på stand med 10 A.  Om dere trenger flere enn ett uttak må dere ta med skjøteledning. 

Kategorier og konkurransekriterier BTVM 2018:

Beste Studentbedrift 2018- Sparebanken Sør

Hvordan fremstår bedriften ut fra en helhetsvurdering?

 • Er markedsbehovet analysert, konkludert, og implementert i strategiplanen?
 • Dekker bedriftens forretningside et behov i markedet som bidrar til økonomisk, kulturell og/eller sosial verdiskaping?
 • Kan bedriften på sikt gi verdiskapning til eiere og interessenter, og/eller har bedriften betydning for enkeltpersoners og gruppers livsvilkår?
 • Fremstår bedriften troverdig med ambisiøse og gjennomførbare mål?
 • Har bedriften identifisert, utnyttet og utviklet sitt nettverk i prosessen?
 • Viser deltakerne i bedriften vilje og evne til gjennomføring?

Konkurransen er tredelt:

 1. Presentasjon for publikum: 2 minutes to convince - to minutter til å overbevise
 2. Vurdering av innsendt forretningsplan
 3. Eget panelintervju og intervju ved stand: Panelintervjuet vil foregå i et eget rom hvor juryen med utgangspunkt i forretningsplanen vil fokusere på drift, måloppnåelse, læring, markedsvurderinger mm. Panelintervjuet vil vare i underkant av 10 minutter og bedriftene vil få et eget program for intervjuene på selve konkurransedagen.

Premiering Beste Studentbedrift i Buskerud, Telemark og Vestfold:

1. pris Buskerud: Deltakelse i NM 2018 + gavesjekk på 3000 kroner
1. pris Telemark: Deltakelse i NM 2018 + gavesjekk på 3000 kroner
1. pris Vestfold: Deltakelse i NM 2018 + gavesjekk på 3000 kroner
2. pris: Gavesjekk på 2000 kroner
3. pris: Gavesjekk på 1000 kroner

Gunnar Knudsen prisen -Beste innovasjon

I denne kategorien blir det innovative ved et produkt eller en tjeneste belønnet.

Det legges vekt på følgende momenter:

 • Har studentbedriften arbeidet med et nyskapende konsept med høy innovasjonsgrad?
 • Er markedspotensiale for konseptet identifisert?
 • Er mulig nettverk og/ eller partnere identifisert?
 • Er risikoaspektene identifisert og vurdert?

Premiering Beste Innovasjon

1. pris: Deltakelse i NM 2018 + gavesjekk på 3000 kroner
2. pris: Gavesjekk på 2000 kroner
3. pris: Gavesjekk på 1000 kroner

Beste sosiale entreprenør- Høgskolen i Sørøst Norge

I denne kategorien blir den Studentbedriften som søker å løse en sosial utfordring gjennom sitt virke belønnet.

Det legges vekt på følgende momenter:

 • Har studentbedriften beskrevet et tydelig samfunnsproblem de ønsker å løse, og hvilke mål har de satt seg innenfor dette?
 • Kan Studentbedriften vise fremgang innenfor det samfunnsproblemet de jobber med? Hvor godt kan bedriften beskrive tilstanden idag, og hvilket nivå ser de for seg i fremtiden?

Premiering Beste sosiale entreprenør

1. pris: Deltakelse i NM 2018 + gavesjekk på 3000 kroner

 

Beste IA–bedrift (inkluderende arbeidsliv)- NAV Arbeidslivssenter

I denne kategorien fokuseres det på IA–arbeidet i bedriften.

I kategorien vektlegges følgende:

 • Har bedriften gjort en grundig vurdering av talent og kompetanse ved fordeling av ansvar og oppgaver?
 • Hvordan har samarbeidet i teamet fungert, og hvilke eventuelle tiltak er gjort for å bedre bedriftskulturen?
 • Har bedriften dokumentert en aktiv holdning til motivasjon, konflikthåndtering og opplæringsplaner?

Premiering Beste IA – bedrift

1. pris: Deltakelse i NM 2018 + gavesjekk på 3000 kroner
2 pris: Gavesjekk på 2000 kroner
3. pris: Gavesjekk på 1000 kroner

Beste markedsføring

I denne kategoriene fokuseres det på hvordan bedriften profilerer seg med vekt på følgende:

Hvordan fremstår bedriftens profilering ut fra en helhetsvurdering?

 • Hvordan har bedriften lykkes med å profilere sin tjeneste eller sitt produkt?
 • I hvilken grad er bedriftens profilering synliggjort i forretningsplanen?
 • Hvilke virkemidler for profilering har bedriften benyttet?  Bedriften må begrunne hvorfor de har valgt de ulike virkemidlene.
 • Bygger profileringen opp under og forsterker bedriftens forretningside?

Premiering Beste markedsføring:

1. pris: Deltakelse på NM for SB 2018 + gavesjekk på 3000 kroner
2. pris: Gavesjekk på 2000 kroner
3. pris: Gavesjekk på 1000 kroner

Beste leder (lederprisen)

I denne kategorien skal daglig leder i bedriften vurderes i om hun eller han har:

 • Evne til å inspirere og motivere sine medarbeidere til hardt arbeid for å videreutvikle bedriften
 • Utviklet en helhetlig strategi for bedriftens arbeid
 • Tatt i bruk medarbeidernes ressurser - og utviklet dem igjennom bevisst strategisk tenkning
 • Tatt et overordnet ansvar for bedriftens drift

Premiering Beste Leder 2018

1. pris: Deltakelse på «Leder for en dag» + gavesjekk på 1000kr

Alle Studentbedrifter må melde seg på til BTVM gjennom følgende link:

https://telemarkue.wufoo.com/forms/x13af6k50dc91be/

Påmelding er bindende og frist er: 26. mars, kl. 23:59

BTVM Program

10:00- 10:30 Offisiell åpning                     

Dagens konferansier: Emad Salha                     

Åpningstalere:

Are Karlsen, ordfører i Horten

Kristian Bogen, Prorektor HSN

10:30- 11:30 «Two minutes to convince» del 1

11:30- 12:00 Lunsj og mingling

12:00- 12:45 «Two minutes to convince» del 2

13:00- 14:55 Studentene viser frem sin stand til jury og publikum

15:00- 16:00 Foredrag med Kjetil Kristoffersen, en av Norges mest spennende og unike foredragsholdere

16:00- 16:45 Premieutdeling og seiersseremoni. Hvem skal representere Buskerud, Vestfold og Telemark på NM?

17:00            Takk for i dag og vel hjem