Nettbank bedrift for EB, UB og SB

Rogaland · 6 sep 2016

Nettbank bedrift for EB, UB og SB

I samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank kan Ungt Entreprenørskap Rogaland tilby nettbanktjeneste med kostnadsfri etablering for alle typer bedrifter som er ferdig registrert hos Ungt Entreprenørskap. Ungdoms- eller Studentbedriften får konto i nettbank, hvor pålogging og transaksjoner gjøres ved bruk av BankID. Elevbedrift får konto gjennom å bruke skolens organisasjonsnummer. Se informasjon under.

All informasjon som står her gjelder kun for kunder i Sparebank 1 SR-Bank. Dersom dere har nettbankavtale hos andre banker ber vi dere om å ta kontakt med dem direkte ved spørsmål til opprettelser og avvikling.

FØLGENDE GJELDER FOR ELEVBEDRIFT, UNGDOMSBEDRIFT OG STUDENTBEDRIFT:

Den som skal administrere kontoen bør allerede ha BankID eller være over 18 år, slik at han eller hun enkelt kan skaffe seg BankID på eget initiativ. Det er også mulig at lærer står som administrator for bankkontoen. Lærer kan uansett ha lesetilgang på kontoen. Les mer om BankID nedenfor.

Begrensede gebyrer: De eneste gebyrene en bedriften kan pådra seg gjennom vår nettbankavtale, er for betaling av giro m/melding (kr 4,- pr stk), giro u/melding (kr 1,50 pr. stk) og betaling av giro uten oppgitt mottakers kontonummer eller KID-nummer (kr 50,- pr. stk). For andre priser på andre tjenester sjekk prislisten på hjemmesiden til Sparebank1 SR-bank.

Merk: Med denne nettbankløsningen kan man IKKE benytte seg av tjenester i vanlig bankfilial, kun via nettbank. 

Slik gjør dere:

1. Bedriften må være ferdig registrert på nettsiden vår og ha fått organisasjonsnummer fra Brønnøysund. 
2. Nettbankavtalen mellom bedrift, lærer og Ungt Entreprenørskap Rogaland må fylles inn, deretter skrives ut og signeres.
3. Skann og send side 1 sendes på epost til rogaland(at)ue.no.

NB! Husk å fylle ut alle punkter elektronisk og les innholdet i avtalen. Avtaler som ikke er fylt ut elektronisk sendes i retur.  

Last ned avtalen her: https://ungent.sharefile.com/d-s3d615c1793541bb9

NB. Elevbedrifter på ungdomstrinnet som skal ha bankkonto må i tillegg til nettbankskjema sende inn FULLMAKTSSKJEMA som signeres av rektor.
Last ned fullmakten her: https://ungent.sharefile.com/d-s7899b00ab0549ae8

Når UE Rogaland har mottatt den signerte avtalen skjer følgende:
1. UE Rogaland skriver på organisasjonsnummeret og kontakter banken for å få kontonummer. 
2. Når banken har godkjent nettbankavtalen, blir det sendt en e-post med link til påloggingsinformasjon til bedriften, med kopi til lærer og UE Rogaland.
 

Om BankID:

BankID er en personlig og enkel elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet. I den fysiske verden identifiserer du deg med pass, førerkort eller bankkort. I den elektroniske verden kan du bruke din BankID for å bekrefte hvem du er. I den fysiske verden bruker du kulepenn når du skriver under en kontrakt. I den elektroniske verden vil du kunne bruke din BankID til å signere dokumenter og meldinger elektronisk. Ved å bruke ditt fødselsnummer, den koden du får fra sikkerhetskortet og det personlige passordet du har valgt får du tilgang til din BankID. Denne er lagret for deg hos Bankenes Betalingssentral (BBS). Sikkerhetskortet blir ofte tatt for å være BankID, men BankID er det elektroniske sertifikatet som er lagret sentralt hos BBS. Du kan også ha BankID på din mobiltelefon, se egen informasjon om BankID på mobil.

Bankene har ulike typer sikkerhetskort. Det kan for eksempel være et kort med forhåndstrykte koder, en elektronisk kodekalkulator/kodebrikke som genererer engangskoder eller et kort med kortleser. Du kan også ha BankID på din mobiltelefon, se egen informasjon om BankID på mobil.

Les mer om BankID  her.

Avvikling av nettbankkonto

Kontoen skal gjøres opp, og eventuelt overskudd skal overføres via nettbanken til medlemmene eller de som skal ha sin del av overskuddet. UE Rogaland har disposisjonsrett til kontoen, og den enkelte bedrift kan derfor ikke avslutte kontoen selv i banken. Dette må være gjort senest 9 .juni. 

Dette gjøres før generalforsamling og renteinntekter etc. legges inn i regnskapet. Når kontoen er gjort opp, kan det ikke lenger foretas transaksjoner på den, så vær helt sikker på at dere har gjort ferdig alt før sikkerhetskortet innsendes.

ALLE KONTOER MÅ AVSLUTTES SENEST DEN 9. JUNI. EVENTUELLE GJENSTÅENDE MIDLER ETTER DENNE DATO VIL GÅ TAPT.

 

For informasjon om mCash, kontakt banken på 02008 eller se her: https://mca.sh/

Kontaktinformasjon:
Maria Aasbø, daglig leder Ungt Entreprenørskap Rogaland, telefon: 90 56 59 78, e-post: maria@ue.no
SpareBank 1 SR-Bank: telefon 02008